Skip to main content

SEO Guide: 10 Tips för lyckad sökordsanalys och god strategi för etisk Sökmotoroptimering SEO | SESNordic

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:31 CET

SEO-Guide Del 3 av 5: Sökordsanalysen - En av de viktigaste grunderna för lyckad SEO

Sökordsanalysen är en av de enskilt kanske viktigaste delarna som bör göras ordentligt vid ett SEO arbete. Vilka sökord och sökfraser bör man arbeta med? Vad söker kunderna efter? Vad vill ni som företag bli förknippade med? Och hur är det nu med sökord och sökfraser, vad är bäst?

Varför är Sökordsanalysen så viktig i SEO arbetet?

Om din webbplats är baserad på fel sökord/sökfraser kan det göra att dina presumtiva kunder inte hittar dig och att du därmed förlorar intäkter. Fel sökord/sökfraser kan också leda till god ranking på fraser vilka kortsiktigt genererar trafik men inte intäkter. Fel sökord/sökfraser kan även leda till god ranking men på sökord som inte era kunder söker på, eller som det sökts mycket lite på i sökmotorerna överhuvud taget. Och det är ju ingen mening att ligga 1:a på något som ingen söker på.

Här kommer vi gå igenom och ge svar på vanligt ställda frågor rörande sökordsanalysen. Och vi går även igenom 10 konkreta tips för lyckad sökordsanalys och etisk Sökmotoroptimering SEO.

Ett av de vanligaste misstagen är att vi tror att vi vet hur kunderna hittar oss och vad de söker på. Det vet vi oftas inte, inte utan att ha analyserat det hela. Så för att lyckas med er SEO strategi: Gör en ordentlig och genomgående sökordsanalys.

10 Tips för lyckad sökordsanalys och god strategi för etisk Sökmotoroptimering SEO

  1. Utnyttja den statistik som Google Analytics ger. Vilka sökord och sökfraser kommer era besökare in på till er webbplats idag vid organiskt sök exempelvis? Hur ser trafiken via hänvisningskällorna ut?
  2. Om du parallellt arbetar med någon form av sökordsannonsering, såsom ex Google AdWords, så analysera trafiken från dina köpta länkar. Vilka sökord/sökfraser är det som genererar affärer? vilka sökord/sökfraser är det som ger ett "bra" besök och vilka sökord/sökfraser är det som har hög avvisningsfrekvens? Ett bra besök är ett besök där du i ett vidare perspektiv kan räkna hem din annonsering.
  3. Utnyttja även statistiken från Google Webmaster Tools. Här kan du ytterligare utläsa vilka sökfraser och sökord som besökarna idag hittar din webbplats via.
  4. Utnyttja även informationen ang. externa länkar som återfinns i Google Webmaster Tools. Här kan du få underlag till hur besökarna kategoriserar er webbplats samt även få uppslag till andra sökfraser och sökord.
  5. Om din bransch och dina sökord är väldigt konkurrensutsatta kan det vara en god ide att börja driva in trafik via long-tail sökord (där även huvudsökordet finns med). På så sätt har du större chans till högre ranking och när du väl har nått god ranking för long-tail sökord kan det i sin tur leda till fler inlänkar, naturligt. På detta sätta arbetar du långsiktigt upp trust för dina sökord.
  6. Analysera dina konkurrenter. Vilka sökord och sökfraser använder de?
  7. När det gäller att välja sökord så resonera med säljare, first-liners och kundtjänsten på företaget. Vilka sökord/ sökfraser och termer är det som kunderna efterfrågar? Vad är det kunderna vill ha hjälp med? Här finns goda uppslag till sökord och sökfraser.
  8. När du arbetar fram dina sökord, tänk ur besökarens synvinkel. Vad kan de tänkas söka på för att vilja finna din webbplats?
  9. När du väl har ett uppslag av sökfraser och sökord kan du vidare ta hjälp av ex Google keyword tool för att få information kring hur det söks på just dessa sökfraser i Google. Se informationen som en hint, inte som faktiska värden. Men det kan vara till god hjälp! Tänk dock på att verktyget inte per automatik lägger till pluralformer av sökord, det måste ni själva göra för att kunna se den informationen.
  10. Fråga din själv om de sökord och sökfraser du tagit fram är riktigt relevanta för din verksamhet. Om du tänker dig in i besökarens synvinkel, svarar innehåller på din webbplats på "frågan" som besökaren ställt i sökmotorerna?

Ytterligare verktyg att ta hjälp utav är också Wordtracker, Wordstream, Thesaurus

Lycka till med arbetet med dina sökord och sökfraser!

SEO Guide: Läs gärna våra tidigare artiklar för framgångsrik SEO

Del 1. 10 tips för lyckad Title tagg
Del 2: 7 konkreta tips för utformning av Description taggen ur ett SEO perspektiv

Mer information:

Kontakta SESNordic
Sökmotoroptimering med SESNordic
Webbanalys och Google Analytics med SESNordic
Aktuella kunder och referenser
SEO Föreläsningar och Kurser
SEO Tips och verktyg

För ytterligare information kontakta:

Rebecca Hansson | SESNordic AB www.sesnordic.se
rebecca.hansson@sesnordic.se

Mobil: 070 359 62 10
Tfn: 0940 125 55
Fax: 0940 102 03
skype: sesnordic 

www.sesnordic.se
SESNordic AB

Volgsjövägen 31
912 32 Vilhelmina

SESNordic är en renodlad fullservicebyrå inom Sökmarknadsföring SEMSökmotoroptimering SEO samt Sponsrade länkar PPC. Med mer än 10 års erfarenhet av digital marknadsföring i sökmotorerna och 15 års erfarenhet av webb är vi veteraner inom området. Vi är specialister inom SEOSEMPPCSociala medier samt webbanalys med Google Analytics och arbetar som konsulter inom Sökmotormarknadsföring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera