Skip to main content

Starka kvinnliga karaktärer inte viktigt på film

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 10:21 CEST

Dagens filmer frontas ofta av starka manliga karaktärer och det är inte många filmer som har starka kvinnor i huvudrollen. Detta verkar dock inte vara något svenskarna reagerar nämnvärt på: endast 14 procent tycker att det är viktigt att filmerna de ser innehåller starka kvinnliga karaktärer. De flesta tycker inte heller att det är för mycket könsstereotypa karaktärer i filmens värld. Detta och mycket mer avslöjas i SF Anytimes nya undersökning "Svenskarnas filmvanor 2014".

James Bond, Rocky och Indiana Jones, alla är de kända manliga filmkaraktärer som även blivit förebilder för människor runt om i världen. Video on demand-tjänsten SF Anytime har låtit svenskarna svara på frågor om just karaktärer i film och resultatet visar att endast 14 procent tycker att det är för få starka kvinnor i filmerna. Åsikterna skiljer sig dock en del mellan könen: av männen tycker tio procent att detta är viktigt medan motsvarande andel bland kvinnorna nästan är dubbelt så stor (19 procent).

En annan sak man kan se är att andelen som tycker att det är viktigt med starka kvinnor i filmvärlden är betydligt högre bland yngre personer än bland de äldre. Av 18-24-åringarna svarar mer än var femte att detta är viktigt eller mycket viktigt, motsvarande siffra bland 55-65-åringarna är elva procent. Samtidigt är det bland de unga som flest svarar att de helst ser film med främst manliga karaktärer, det anger fem procent av dem.

– Att endast 14 procent av svenskarna tycker det är viktigt med starka kvinnliga karaktärer på film tolkar jag som att den pågående feministiska debatten inte riktigt har fått genomslag när det kommer till de krav vi ställer på filmerna vi ser. Men i och med filmens värld brukar avspegla samhällets förändringar så tror jag ändå att vi, i takt med att vi blir allt mer jämställda, kommer se allt fler starka kvinnor i rutan framöver, säger Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef på SF Anytime.

Machomän och sköra kvinnor – inget som stör svenskarna
Stereotypa karaktärer som exempelvis tuffa män och svaga kvinnor verkar inte heller vara något som svenskarna stör sig på när det kommer till film. Endast tre av tio svenskar anser att det är för mycket könsstereotypa karaktärer i dagens filmer. Närmare hälften, 44 procent, tycker däremot att det är bra som det är och fem procent tycker till och med att det är för lite könsstereotypa karaktärer i filmerna. 

För ytterligare information, kontakta:
Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef SF Anytime
E-post: marta@sfanytime.com
Telefon: 08-680 39 03

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd under mars 2014 av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SF Anytime. Antalet svarande är 1 006 personer och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. 


SF Anytime är Nordens ledande Video-on-Demand-tjänst och ingår i Bonnierkoncernen. SF Anytime startades 2002 och är i dag verksamt i sju länder. SF Anytime är tillgängligt via operatörer som Telia, Com Hem, Bredbandsbolaget, Canal Digital och Boxer. Tjänsten fungerar på PC och Mac, i Smart TV-apparater från Samsung, Panasonic och LG samt på Samsungs surfplattor. SF Anytime har ett brett filmsortiment som innehåller allt från de senaste storfilmerna från Hollywood till smalare kvalitetsfilm och tv-serier. Läs mer på sfanytime.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera