Skip to main content

Är det svårt att ta fram en branschstandard?

Nyhet   •   Feb 04, 2020 11:52 CET

Nja, både ja och nej. Om man har rätt kunskap är det inte så svårt men tidsödande, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). 

Under de senaste åren har SFVF haft förmånen att lära känna många kunniga personer vad gäller el och gas samt att delta i olika projekt. Det första stora projektet SFVF deltog i var med Myndigheten för samhällsberedskap och skydd (MSB) och handlade om gasfordon och olyckor med gasfordon. Då hade vi upp till 20 olyckor med gasfordon per år, vilket inte var bra säger Bo Ericsson. Tyvärr blev vi kraftig motarbetade när vi lade förslag på förbättring i form av olikfärgade nummerplåtar, som skulle beskriva vilket bränsle alla fordon använder. Det slutade med att SFVF lade förslag på kontroll av gastankar och dess kringutrustning, även detta förslag motarbetades, säger Bo Ericsson. Trots detta antogs förslaget av Transportstyrelsen och infördes i Författningssamlingen för fordonskontroll. Sedan maj 2018 är det tvingande att kontrollera gastankar okulärt. Tack vare dessa kontroller sker det nu endast ett fåtal gasolyckor med fordon.

Nästa stora projekt SFVF deltog i var med RISE, vilka startade ett Vinnova projekt om elfordon med stöd av Energimyndigheten. Arbetet resulterade i att vi kunde gå ut med information och rekommendationer vad gäller allt från laddning till brandsäkerhet. 

https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2019/10/Information-och-rekommendationer-2019-10-22.pdf.

Dessa rekommendationer är helt unika i sitt slag. SFVF kontaktade samtliga branschföreningar inom EU samt i Norge, för att undersöka om och vad man kände till när det gäller risker med elfordon. Av svaren framgick det att endast Holland hade funderat på att studera riskerna men att inget arbete hade påbörjats, säger Bo Ericsson.

Under de senaste åren har jag lärt känna de främsta inom elsäkerhet, fortsätter Bo Ericsson. Dessa personer med gedigna kunskaper inom elsäkerhet kommer från bland annat kärnkraftverk, biltillverkare, busstillverkare, lastbilstillverkare, RISE, Elsäkerhetsverket och kraftstationer. Detta gör att kunskapsnivån är den högsta tänkbara. För branschen skull är jag glad att vi har dessa människor med den högsta kunskapen till hjälp. Tack vare mycket goda relationer har SFVF dessutom detta fått OK av AB Volvo, Volvo Cars och alla deras jurister att fritt använda Volvos globala standard för bilar, bussar och lastbilar. Det betyder att hela Volvohandeln och fabrikerna redan är med SFVF i denna fråga och då menar jag i världen. SFVF har fått hela standarden på engelska och svenska, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Nu kan vi snabbt säkerställa att ingen behöver skadas eller omkomma på grund av bristande kompetens, säger Bo Ericsson.

Tack vare Volvo kan den svenska branschen snabbt bli bäst i världen. Om vi inte fått tillgång till Volvos standard hade vi tvingats söka information om EN 50191, ISO 20653, ISO 7010, INCL Amd, alla IEC 60050-xxxx, VCS 8015 och SS-EN61243, vilket krävs för att hitta allt som berör elarbete i fordon. Om man inte är sakkunnig är det inte lätt att känna till var man hittar dessa olika standards och tvingande lagstiftningar inom EU, säger Bo Ericsson.

Nästa steg är att SFVF även ingår i MBSs nya projekt som handlar om metangas och vätgas i trånga utrymmen. Med tanke på vår snabba omställning till el, metangas och vätgas i fordon är den här nya forskningen och kunskapen en nödvändighet. Vätgas är ganska okänt än så länge, även om det redan nu rullar ett antal bilar i Sverige. I allt snabbare takt kommer vi få fler fordon som drivs på vätgas. Det som bromsar denna utveckling är att det saknas vätgasstationer. I år kommer vi få fler vätgasbilar, vätgaslastbilar och fem vätgasbussar i Stockholm. Denna utveckling kommer säkert ske på flera platser i Sverige, avslutar Bo Ericsson.