Skip to main content

Rekonstruktionen avslutas för Team Sportia AB

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 07:00 CET

Göteborgs Tingsrätt beslutade formellt måndag 20 januari att Team Sportia AB’s företagsrekonstruktion skall upphöra och att beslutet skall tillämpas omedelbart. Nästan 8 månader efter ansökan om rekonstruktion har bolaget nu rest sig upp och kan blicka framåt för att på allvar möta en ökad konkurrens inom sportfackhandeln.

- Flera faktorer har bidragit till att vi klarat av detta. Förutom en nödvändig omstrukturering av verksamheten på flera plan, t ex organisationsförändringar, ökad kostnadskontroll och ändrade arbetsprocesser, har också vi fått bekräftat ett genuint förtroende från våra leverantörer och samarbetspartners. Detta har varit en avgörande faktor till att lyckas med rekonstruktionen, säger tf VD Anders Edvardsson

Team Sportia-handlarna tillika ägare av Team Sportia AB, har också bidragit på flera och olika områden för att kunna genomföra en framgångsrik rekonstruktion. Detta för att skapa bättre förutsättningar för det centrala bolaget och därmed kedjan som helhet.

Reglering av ackordslikvid kommer att ske enligt uppsatt plan, samtidigt som styrelsen i Team Sportia AB nu arbetar vidare med framtidsfrågor kopplade till långsiktig finansiering och ägande.

För mer information:


Anders Edvardsson, tf VD, Team Sportia AB

E-post: anders.edvardsson@teamsportia.se

Telefon: 073-662 30 29


Mats Andersson, Styrelseordförande, Team Sportia AB

E-post: mats.andersson@teamsportia.se

Telefon: 070-819 00 19

Team Sportia är en rikstäckande och franchisebaserad sportkedja med 124 lokalanpassade butiker från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi omsätter drygt 2,6 mdkr och huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg. Team Sportia-kedjan har ca 900 duktiga medarbetare som sätter kunskap och service främst. Genom våra fokuskategorier Träning, Fotboll, Löpning, Aktiv Fritid, Cykel och Längd, önskar vi att inspirera dem som gillar sport och ett aktivt liv. Team Sportia är hela Sveriges sportbutik!

Bifogade filer

PDF-dokument