Skip to main content

Lasse Svensson, Sh bygg får Uppsala kommuns hedersmedalj

Blogginlägg   •   Okt 12, 2016 11:22 CEST

Lasse Svensson, Sh bygg, får Uppsala kommuns hedersmedalj. Foto: Jeanette Hägglund

Lasse Svensson, vd och ägare till Sh bygg, får Uppsala kommuns hedersmedalj 2016, för att under lång tid och med aldrig sviktande entusiasm bidragit till stadens och regionens byggenskap och attraktivitet.

Uppsala kommuns motiv till att medaljera Lasse Svensson är bland annat att Sh bygg under lång tid har bidragit till att utveckla regionen och att företaget samtidigt aktivt har bidragit till förenings- och idrottslivet i Uppsala.

– Det är fantastiskt roligt och ett fint erkännande till Sh bygg. Jag är stolt som tuppen över den här medaljen men man ska ha klart för sig att det är medarbetarna som gör Sh bygg till vad det är idag. Det är deras dagliga engagemang och starka professionalism som gör Sh bygg unikt. Utan deras insatser skulle ingen ens tänka tanken att hänga en medalj på mitt bröst, säger Lasse Svensson.

Han tar upp företagets värdegrund och etiska riktlinjer som exempel på varför Sh bygg är unikt i byggbranschen.

– Alla företag pratar idag om värdegrund och har något tänk omkring etik, men vi jobbar verkligen på daglig basis på att leva som vi lär, för oss är det här centrala faktorer för att lyckas skapa och bibehålla en sund företagskultur som också är attraktiv för våra uppdragsgivare. Exempelvis tittar vi noga på hur vi fördelar våra sponsorpengar mellan manlig och kvinnlig idrott och vi är ytterst försiktiga med att ta emot gåvor, fortsätter Lasse Svensson.

Sedan familjeföretaget Sh bygg grundades för snart hundra år sedan har oräkneliga företag kommit och gått i branschen. Enligt Lasse Svensson är en av de viktigaste anledningarna till att Sh bygg består att företaget alltid har haft en sund företagskultur.

– Det är egentligen ganska enkelt; man klarar sig inte i hundra år utan att vara en god arbetsgivare med en sund företagskultur och bra medarbetare. Den här medaljen från Uppsala kommun är för mig ett mycket tydligt kvitto på att arbetsinsatsen som alla på Sh bygg gör varje dag lever upp till, och ofta mer än så, alla de högt ställda krav som våra uppdragsgivare har i en väldigt tuff bransch, säger Lasse Svensson.

Medaljen delas ut på Uppsala slott 11 november 2016 och Uppsala kommuns motivering lyder:

”Till Lars Svensson för att han, under lång tid och med aldrig sviktande entusiasm bidragit till stadens och regionens byggenskap och attraktivitet, och därutöver genom familjeföretaget gjort stora insatser för Uppsalas idrotts- och föreningsliv”.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy