Skip to main content

Sh bygg i kultursamarbete med Uppsala kommun

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 08:35 CEST

Nu har det första av sex sponsoravtal tecknats mellan Uppsala kommuns kulturnämnd och Sh bygg efter en längre dialog. Samarbetet syftar till att stärka konst- och kulturlivet och göra det tillgängligt för fler. Fokus kommer att ligga på Uppsala kommuns offentliga konst och Uppsala konstmuseum.

-Från kommunens sida är vi glada över att lokala aktörer som Sh bygg engagerar sig i att utveckla Uppsalas kulturliv. Detta samarbete möjliggör fler projekt på konstområdet och ger tillfälle att nå nya målgrupper, säger Peter Gustavsson, ordförande i kulturnämnden.

-Som starkt lokalt förankrat bolag som lever med Uppsalas utveckling känner vi att vi vill engagera oss brett också kring kulturen i kommunen, säger Lars Svensson, vd på Sh bygg. Vi är aktiva med att fysiskt bygga i staden, samtidigt vill vi också vara med och bidra till att bygga den kulturella staden.

Samarbetet sträcker sig över 2015 och 2016 och innebär att Uppsala kommun erhåller ett tillskott som kan användas för olika projekt inom den planerade kulturverksamheten. Avtalet innehåller också ett tydligt ställningstagande från näringslivsparterna att man inte vill ha något inflytande över kulturverksamheten eller påverka den.

-Det är viktigt att understryka att vi inte vill påverka den verksamhet vi stöttar, säger Lars Svensson. Vi varken kan eller ska ha åsikter om den lika lite som vi har åsikter om hur ett fotbollslag väljer att spela. Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi som lokalt företag stöttar också kulturen där vi verkar.

-En viktig del av kulturnämndens arbete handlar om att möjliggöra för fler att delta i kulturlivet. Därför har vi infört fri entré på våra konstmuseer och nya samarbeten öppnar nya vägar att sänka trösklarna till kulturen, säger Peter Gustavsson, ordförande i kulturnämnden.

Tillsammans kommer kommunen och Sh bygg bland annat att genomföra två seminarier under perioden kring hur konst och kultur utvecklar staden och dess attraktivitet. Därutöver kommer man gemensamt försöka få fler att besöka både konstmuseet och den offentliga konsten i staden. Formerna för detta skall utvecklas under hösten. Under hösten kommer övriga avtal att tecknas stegvis med resterande partners.

Mer information

Peter Gustavsson, (S), ordförande kulturnämnden
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se
Telefon: 070-638 10 75

Magnus Lohe, marknadschef, Sh bygg
E-post: magnus.lohe@shbygg.se
Telefon: 0730-798 666

Vi bygger framtid

I över 90 år har vi satsat på långsiktigt och ansvarsfullt byggande. Som ett av Sveriges absolut äldsta entreprenadföretag är vi på Sh stolta och tacksamma över förtroendet att få vara med och bygga din framtid.

Sh bygg har kontor i Uppsala, Stockholm och Östhammar. Vi är tillräckligt stora för att ge dig stabilitet och ett helhetsgrepp, men tillräckligt små för en personlig relation.

Vi tar oss an små som stora projekt – allt från kontorsanpassningar och servicejobb till anläggning av kajer, renovering av K-märkta byggnader och större nybyggnadsprojekt.

http://www.shbygg.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy