Skip to main content

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) - ny ADHD-behandling för barn och ungdomar subventionerad

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:30 CET

Elvanse är en ny typ av ADHD-läkemedel som till skillnad från dagens behandling bygger på prodrug-teknologi. En prodrug är en farmakologiskt inaktiv substans som omvandlas till ett aktivt läkemedel i kroppen. Elvanse prodrug-teknologi innebär att det är först efter att läkemedlet intagits som det gradvis omvandlas till den aktiva substansen dexamfetamin i blodet (4). Elvanse har en långverkande effekt som ger bibehållen symtomkontroll under 13 timmar, vilket leder till att barnet lättare kan kontrollera sina ADHD-symtom från morgon till kväll. (2, 3, 4).

– Alla barn med ADHD är olika vilket innebär att hur de svarar på sin behandling skiljer sig åt. Ett nytt behandlingsalternativ är därför mycket välkommet eftersom det innebär ökade möjligheter att individualisera och optimera behandlingen och därmed bättre kunna hjälpa barn att hantera sin ADHD. För de barn som inte får full symtomlindring med tillgänglig behandling eller behöver en behandling med en ihållande eller jämn effekt över dagen kan Elvanse fylla ett behov, säger Henrik Pelling, överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Pelling överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset Uppsala
telefon: + 46 (0)18 611 25 20, mobil: + 46 (0)70-5841631, e-post: henrik.pelling@akademiska.se

Peter Gillberg, Nordisk medicinsk chef telefon: + 46 (0) 8 544 964 24, mobil: + 46 (0)73- 415 19 01 e-post: pgillberg@shire.com

Se även http://www.fass.se för ytterligare information

Om ADHD 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erkänd av Världshälsoorganisationen (WHO) och en av de vanligaste psykiatriska beteendestörningar hos barn och ungdomar (5, 6, 7, 8). I Sverige uppskattas cirka 3-5 procent av alla barn ha funktionsnedsättningen ADHD (28, 29). Den exakta orsaken till ADHD är inte känd men den senaste forskningen visar på ett flertal avvikelser i hjärnans funktion. Obalans i hjärnans signalsubstanser, neurotransmittorer, kan vara en av dessa avvikelser (12, 13).

Obehandlad ADHD kan resultera i betydande problem och utanförskap inom många viktiga områden i livet. Sämre studieresultat (15), dåligt självförtroende (16), relationsproblem (16), drog- och alkoholmissbruk (17) och kriminalitet (16) är några exempel på möjliga konsekvenser av obehandlad ADHD.

Behandling vid ADHD 

ADHD är en komplex funktionsnedsättning och alla patienter med ADHD har därför sina specifika behov (9). Trots detta är behandlingsalternativen för att hantera symtom från ADHD begränsade.

Det finns idag ingen botande behandling för ADHD. Behandlingen är istället inriktad på att ge utbildningsstöd, beteendestöd eller psykoterapi, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa beroende på patientens ålder och grad av funktionsnedsättning (9). Enligt Läkemedelsverkets riktlinjer ska läkemedelsbehandling av ADHD ses som en del i ett behandlingsprogram, då stödåtgärder visat sig vara otillräckliga (27).

Medicinsk behandling av barn och ungdomar med ADHD sker i första hand med centralstimulerande läkemedel i form av metylfenidat i Sverige (10). Emellertid svarar inte alla patienter optimalt på denna typ av behandling (11). Enligt internationella studier får en relativt stor grupp av patienter, upp till en tredjedel, inte tillräcklig symtomlindring av metylfenidat (11) och vissa patienter som har behov av lång symtomlindring har även problem med att kontrollera sina symtom över hela dagen (26). Därför är det särskilt viktigt att en uppföljning och utvärdering sker i vården för att kunna optimera behandlingen.

Om Elvanse 

Elvanse är en helt ny typ av behandling av ADHD hos barn över 6 år i Europa. Elvanse tas som en kapsel eller löses upp i vatten, en gång om dagen. Elvanse antas utöva sin effekt genom att öka tillgången på signalsubstanser som bland annat reglerar aktivitetsnivå, uppmärksamhet och koncentration (2, 14).

Godkännandet av Elvanse baseras på två europeiska fas III-studier avseende effekt och säkerhet hos barn och ungdomar med ADHD samt kliniska data från USA (19, 20, 21, 22, 23, 24). Elvanse är godkänt i USA sedan 2007, i Kanada sedan 2010 (under namnet Vyvanse) och i Brasilien sedan 2011 (under namnet Venvanse). Hittills har över 4 miljoner patienter behandlats (25).

Studier till grund för godkännandet 

Läs mer om de studier som ligger till grund för godkännandet i separat faktablad om Elvanse.

Indikation och säkerhetsinformation (1) 

Elvanse är godkänt som en del i ett omfattande behandlingsprogram för ADHD hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling med Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder och risk för missbruk, felanvändning eller avvikande användning.

De biverkningar som observerats i samband med behandling med Elvanse motsvarar de som ofta förknippas med användning av centralstimulerande läkemedel. Mycket vanliga biverkningar inkluderar nedsatt aptit, sömnsvårigheter, muntorrhet, huvudvärk, viktminskning och smärta i övre delen av buken.

Felaktig användning och missbruk (1) 

Vid behandling med centralstimulerande läkemedel inklusive Elvanse föreligger risk för missbruk, felanvändning, beroende eller avvikande dosering, vilket ska beaktas vid förskrivning av Elvanse. Stimulantia ska förskrivas med försiktighet till patienter med läkemedelsmissbruk eller beroende i sjukdomshistorien.


Om Shire
Shire ger människor med funktionsnedsättande sjukdomar möjlighet till ett bättre liv. Vi fokuserar på att utveckla och marknadsföra innovativa, specialiserade läkemedel i syfte att möta betydande och ouppfyllda medicinska behov. Shire erbjuder behandlingar inom neuropsykiatri, sällsynta sjukdomar, sjukdomar i mag-tarmkanalen, internmedicin och regenerativ medicin, och utvecklar behandlingar till symptomatiska sjukdomar inom andra terapiområden som kräver specialistvård.

För ytterligare information om Shire, besök www.shiresverige.se.