Skip to main content

”Fyra bokstäver” – en bok för dig som fått en ADHD-diagnos som vuxen vinner årets Publishingpris!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 10:40 CET

Shires bok, ”Fyra bokstäver”, vinnare av 2018 års Publishingpris i kategorin handböcker och läromedel. Att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder väcker känslor. I boken berättar sex personer om hur det känns att få en ADHD-diagnos att förhålla sig till. Två specialister, en psykolog och en arbetsterapeut, ger också sin syn på livet med diagnosen. ADHD kan beskrivas på många olika sätt. I boken kan man läsa om några av dem. Boken innehåller dessutom handfasta tips på hur vardagens små och stora bestyr kan göras lite enklare och hanterbara. 

Juryns motivering till priset - ”För en viktig bok med väl hanterad layout och egensinniga illustrationer som speglar ett kaos av intryck”.

- Vi är så stolta och glada över att vinna detta pris, säger Ewa Ahnemark, Medicinsk chef, Neuroscience, Shire. Det går inte att generalisera när det handlar om ADHD då varje person har sin egen historia och sina egna utmaningar. Boken bygger på intervjuer och personliga reflektioner från personer i olika åldrar som fått sin ADHD diagnos som vuxna. Den är lättläst och inspirerande, enkel att plocka upp och läsa när andan faller på.

Publishingpriset är en oberoende jurybedömd tävling som belönar redaktionell kommunikation och marknadskommunikation inom områdena e-publikationer, film, print och webb. Årets tävling är den 26:e i ordningen.

Fyra bokstäver – en bok för dig som fått en ADHD-diagnos som vuxen har producerats av Relevans Strategi & Kommunikation på uppdrag av Shire. Boken ges ut av Shire Sweden AB och kan fås via vården.

www.fyrabokstäver.se finns korta utdrag ur boken samt möjlighet att ladda ner checklistor.

Shire har mer än 20 års erfarenhet inom ADHD och verkar i samarbete med sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga för att alla med ADHD skall ha rätt till jämlik diagnostik, vård och behandling. Shire vill öka förståelsen och kunskapen om ADHD och bidra till att personer med ADHD får ta del av de framsteg som görs inom forskningen. Shire är engagerade i att motarbeta missbruk och eventuell felanvändning av ADHD-läkemedel.


Om ADHD hos vuxna

Även om ADHD ofta associeras med barn och ungdomar, kvarstår symtomen in i vuxenlivet hos ca 2 av 3 av de individer som diagnostiserats under barndomen.1

Andelen vuxna med ADHD uppskattas till mellan 3 till 4 procent av Sveriges befolkning.2

Trots kliniska framsteg är ADHD hos vuxna fortfarande ett tillstånd som många gånger förblir odiagnostiserat eller diagnostiseras felaktigt.3

Ca 80 % av vuxna med ADHD uppfyller kriterierna för ytterligare en eller flera psykiatriska diagnoser såsom bipolär sjukdom, depression, missbruk och ångest.4

Många vuxna diagnostiseras med ADHD först senare i livet och har inte sällan haft kontakt med vården under en lång tid, eller andra myndigheter på grund av andra psykiatriska tillstånd utan att ha fått adekvat behandling.5

För den vuxne med ADHD kan flera områden av livet påverkas negativt såsom utbildning, yrkesliv och relationer.6


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Morten Frank Pedersen, kommunikationsansvarig Shire Nordic and Baltic

Telefon: + 45 30 68 66 77

e-post: morten.pedersen@shire.com


Referenser:

1. Faraone SV et al. Psychol Med 2006;36:159-65

2. SBU – ADHD Diagnostik och behandling September 2013

3.Kooij et al. BMC Psychiatry 2010, 10:67

4. Katzman et al. BMC Psychiatry (2017) 17:302

5. Ahnemark et al. BMC Psychiatry. 2018 Jul 13;18(1):223

6. Kooij et al. BMC Psychiatry 2010, 10:67

C-ANPROM/SE//0471 Date of preparation November 2018

Shire är ett ledande globalt läkemedelsföretag med fokus på att hjälpa människor med sällsynta sjukdomar och andra tillstånd som kräver specialistvård. Vi har idag innovativa och specialiserade läkemedel i fler än 100 länder. Våra produkter används inom hematologi, immunologi, neurologi, genetiska sjukdomar, gastroenterologi samt endokrinologi. Utöver detta har vi en innovativ forskningsportfölj inom oftalmologi. Shire Nordic/Baltic har idag ~150 anställda.

För ytterligare information om Shire, besök www.shiresverige.se