Skip to main content

Intuniv (guanfacin) – Ny behandling för ADHD subventioneras för barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 08:11 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har nu beviljat subvention av det icke centralstimulerande läkemedlet Intuniv för behandling av barn och ungdomar i åldern 6-17 år med ADHD för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva.1 Intuniv subventioneras endast när svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.2 Beslutet innebär att fler barn och ungdomar med ADHD nu kan få tillgång till läkemedel som är mer anpassade för deras individuella förutsättningar. Intuniv är en långverkande, icke centralstimulerande behandling, med en ny verkningsmekanism inom ADHD, som endast behöver tas en gång per dygn.1

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erkänd av Världshälsoorganisationen (WHO) och en av de vanligaste psykiatriska beteendestörningarna hos barn och ungdomar. I Sverige uppskattas 3 till 5 procent av barnen ha funktionsnedsättningen ADHD, ett tillstånd som potentiellt kan ha stor inverkan på utbildningsmöjligheter, yrkesliv samt personliga relationer3,4.

I september 2015 godkändes Intuniv av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av barn och ungdomar i åldern 6-17 år med ADHD för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva.1 Nu har TLV beslutat att läkemedlet även ska ingå i läkemedelssubventionen2.

– Det är positivt att ett nytt icke centralstimulerande ADHD-läkemedel nu subventioneras för barn och ungdomar. Vi vet att ADHD-behandling i hög grad är individuell och ett läkemedel som ger god effekt på en patient inte nödvändigtvis gör det på en annan. Därför är det bra för oss läkare, och framförallt för patienterna, att få fler effektiva verktyg, säger Kerstin Malmberg, överläkare, Med dr. i Barn- och Ungdomspsykiatri, på Karolinska Institutet och BUP i Stockholm.

Behandling vid ADHD

ADHD är en komplex funktionsnedsättning och alla patienter med ADHD har därför sina specifika behov.

Behandlingen är inriktad på att ge utbildningsstöd, beteendestöd eller psykoterapi, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa beroende på patientens ålder och grad av funktionsnedsättning.Enligt Läkemedelsverkets riktlinjer ska läkemedelsbehandling av ADHD ses som en del i ett behandlingsprogram, då stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.

Medicinsk behandling av patienter med ADHD sker i första hand med centralstimulerande läkemedel i form av metylfenidat i Sverige. Emellertid svarar intealla patienter optimalt på denna typ av behandling. Enligt internationella studier får en relativt stor grupp av patienter, upp till en tredjedel, inte tillräcklig symtomlindring av metylfenidat och vissa patienter med behov av lång symtomlindring har även problem med att kontrollera sina symtom över hela dagen.Därför är det viktigt att det sker en uppföljning och utvärdering i vården för att kunna optimera behandlingen.

För ytterligare information, kontakta

Peter Gillberg, Nordisk medicinsk chef
telefon: + 46 (0) 8 544 964 24, mobil: + 46 (0)73- 415 19 01
e-post: pgillberg@shire.com

Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri på Karolinska Institutet i Stockholm
telefon: + 46 (0) 8 514 529 50
e-post: kerstin.malmberg@ki.se

Om Shire

Shire ger människor med funktionsnedsättande sjukdomar möjlighet till ett bättre liv. Vi fokuserar på att utveckla och marknadsföra innovativa, specialiserade läkemedel i syfte att möta betydande och ouppfyllda medicinska behov. Shire erbjuder behandlingar inom neuropsykiatri, sällsynta sjukdomar, sjukdomar i mag-tarmkanalen, internmedicin samt utvecklar behandlingar till symptomatiska sjukdomar inom andra terapiområden som kräver specialistvård.

För ytterligare information om Shire, besök www.shiresverige.se.

Referenser

  1. Intuniv produktresumé. European Medicines Agency 09/2015
  2. www.tlv.se
  3. SBU. ADHD: Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4.
  4. Diamantopoulou S, Rydell AM, Thorell LB et al. Impact of executive functioning and symptoms of attention deficit hyperactivity disorder on children's peer relations and school performance. Dev Neuropsychol 2007;32(1):521‐542.

SE/C-ANPROM/INT/16/0016 Date of Preparation April 2016

Bifogade filer

PDF-dokument