Skip to main content

Akut personalkris i Zambias hälsosektor – miljontals människor utan tillräcklig vård

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:07 CEST

Tusentals läkare, sjuksköterskor och barnmorskor saknas i Zambia. Alltför få utbildas och en stor del av dem som utbildar sig till vårdyrken flyttar i stället till USA, Kanada, Australien eller Europa. Underskottet gör att miljontals människor inte får den vård de behöver.

I dag – på världshälsodagen – inleder WHO en världsomfattande satsning för att öka tillgången på sjukvårdspersonal i fattiga länder. Avstampet för satsningen sker i just Zambia, ett av de länder som drabbats hårdast av personalbristen.

För att motverka trenden i Zambia kommer Sida att stödja landets hälso- och sjukvårdssektor med
100 miljoner kronor. Den strategiska plan som landets hälsovårdsministerium tagit fram för perioden för 2006–2011 ligger till grund för satsningen.

- Det svenska stödet kommer att bidra till att Zambia kan genomföra de omfattande förändringar som krävs inom vårdsektorn för att personalen ska stanna kvar, för att utbildningarna ska bli bättre och för att fler ska kunna anställas, säger Anders Molin, chef för Sidas hälsoenhet.

Omkring 23 000 personer arbetar med sjuk- och hälsovård i Zambia i dagsläget. WHO uppskattar att behovet är närmare 50 000. Exempelvis finns bara omkring 600 läkare och cirka 6 000 sjuksköterskor i Zambia, ett land med cirka 11,5 miljoner invånare och där över 16 procent lever med hiv eller aids. I själva verket behövs minst 2 300 läkare och 17 000 sjuksköterskor för att kunna ge befolkningen den vård de behöver.

Personalbristen är störst på landsbygden. Den begränsade tillgången till vård orsakar varje år ett stort antal dödsfall i samband med exempelvis förlossningar och malaria, men även av sjukdomar som egentligen är lätta att behandla – som diarréer eller lättare infektioner. Och inte heller hiv/aids-patienter får den vård de behöver för att överleva, trots att tillgången på bromsmediciner har ökat de senaste åren.

- Utvecklingen är oroväckande. Varje dag dör människor i onödan på grund av bristen på sjukvårdspersonal. Detta är ett stort hinder för utvecklingen i Zambia, säger Anders Molin.

Men problemet är inte begränsat till Zambia. Bristen på vårdpersonal är ett globalt problem. Över en miljon läkare, barnmorskor och sjuksköterskor saknas i hälsosektorn i Afrika som helhet. Studier har visat att en fjärdedel av hälso- och sjukvårdsbehoven i världen finns i Afrika – trots det arbetar endast 1,5 procent av världens sjukvårdspersonal där.

- Många rika länder bygger sina hälsovårdssystem på att de kan anställa personal som kommer från länder i Afrika. Den rika världen har ett ansvar att dimensionera sin utbildning efter de behov som finns i stället för att utnyttja fattiga länders resurser, säger Anders Molin.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.