Skip to main content

Folkräkning i Afghanistan – första steget mot allmänna val

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 09:06 CEST

Sida har tecknat avtal i Kabul om stöd till folkräkningen i Afghanistan. Avtalet är på 15 miljoner och pengarna ska användas i år och nästa år. Folkräkning är en viktig förutsättning för att kunna genomföra de allmänna val som enligt Bonn-avtalet ska äga rum i juli nästa år. Den genomförs i två steg, den första fasen pågår till mars 2004. Fram till dess ska befolkningen registreras efter ålder och kön, det bildar sedan underlag för röstlängderna.

Afghanistan har aldrig tidigare genomfört någon folkräkning. 1979 gjordes omfattande förberedelser, som fick avbrytas vid tiden för Sovjetunionens invasion. Även denna gång är projektet förenat med stora svårigheter.

Säkerhetsläget i Afghanistan gör att det kan bli svårt för folkräknarna att ta sig ut till alla olika delar av landet, säger Stefan Dahlgren, på Sidakontoret i Kabul. Dessutom är tiden mycket knapp, under 12 månader ska ett arbete utföras som normalt kräver flera år.

Förutom underlag inför valen är folkräkningen en viktig del av återuppbyggnaden av landet. De befolkningssiffror som brukar nämnas – omkring 20 miljoner – är beräknade på ett osäkert underlag. Åratal av väpnade konflikter, flyktingsströmmar och hög mödra -och barnadödlighet gör det svårt att uppskatta Afghanistans verkliga befolkning. Ett statistiskt grundmaterial är viktig för att göra prioriteringar mellan olika utvecklingsinsatser.

Folkräkningen genomförs av Afghanistans statistiska centralbyrå med stöd av UNFPA, FN:s befolkningsfond. Många kvinnor kommer engageras i fältarbetet. Dels för att aktivt involvera kvinnor, dels för att folkräkning innebär hembesök och män kan inte besöka hushåll ledda av kvinnor.

Sidas stöd till Afghanistan kommer i år att uppgå till cirka 350 miljoner kronor, främst för humanitära insatser, utbildning och infrastrukturuppbyggnad.

För ytterligare upplysningar kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55.