Skip to main content

Massiv svensk satsning för hälsovård, skola och funktionshindrade i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:53 CEST

Sida har beslutat att stödja Svenska Afghanistankommitténs (SAK) program i Afghanistan med cirka en kvarts miljard kronor under tre år. SAK har idag 10 000 afghanska medarbetare. Under 20 år har organisationen byggt upp en omfattande och oerhört viktig verksamhet i landet. Det nya svenska stödet kommer att inriktas på satsningar inom tre verksamhetsområden: stöd till funktionshindrade, utbildning och hälsovård.

100 000 funktionshindrade får hjälp
Årtionden av krig, torka, undernäring, hög olycksfrekvens med många minskadade och bristfällig hälsovård har lett till att nära två miljoner människor i Afghanistan är funktionshindrade. Det svenska stödet innebär att över 100 000 funktionshindrade afghaner får direkt hjälp med bland annat sjukgymnastik, proteser och utbildning, som undervisning i teckenspråk och punktskrift.

– Funktionshindrade är tyvärr ofta en bortglömd grupp i fattiga länder. Därför är det betydelsefullt att vi kan göra denna stora satsning i Afghanistan. Det är också viktigt att vi utformar stödet så att det stärker de funktionshindrades egna möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor, säger Maria Norrfalk, Sidas generaldirektör.

SAK ger även stöd i form av mikrokrediter till funktionsshindrade, vilket innebär att cirka 400 afghaner, varav hälften kvinnor, kan bygga upp näringsverksamheter och försörja sig.

– Att vara funktionshindrad i detta fattiga land innebär exkludering, stor diskriminering och särskild utsatthet. Jag har själv sett vilken stor betydelse denna typ av insatser har för funktionshindrade människor i Afghanistan, säger Eva Falkenberg, Sidas handikapprådgivare.

Skolgång för 80 000 barn
Ungefär hälften av de afghanska barnen i åldrarna 7–12 år går inte i skolan. Med hjälp av det nya svenska stödet får cirka 80 000 barn möjlighet att gå i skola, 2 500 lärare får löner och över 70 000 elever i grund- och gymnasieskolor får läromedel. Samtidigt kommer SAK bland annat att finansiera 110 skolor, varav 69 är flickskolor. Dessutom ska 10 nya skolor att byggas och tusentals lärare få utbildning i pedagogik, ämneskunskap och barnpsykologi.

Miljontals människor får hälsovård
SAK tillhandahåller basal primärhälsovård för cirka två miljoner människor i tre provinser – Kunduz, Wardak och Nooristan, några av landets fattigaste områden. Med ett tillskott från Sida om drygt 40 miljoner kronor kommer SAK:s primärvårdsprogram att förstärkas med utökad mödra- och förlossningsvård. Antalet förlossningskliniker utökas och barnmorskeutbildningar etableras i varje provins.

– Dessa satsningar är oerhört betydelsefulla. Medellivslängden i Afghanistan är bara 43 år, 355 av 1 000 barn dör före de fyllt 5 år och mödradödligheten i samband med förlossning är näst högst i världen – med 1 600 dödfall per 100 000 födslar, säger Eva Falkenberg.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.