Skip to main content

Miljonsatsning på utbildning

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 12:27 CET

Stort stöd till flickors skolgång i Afghanistan och grundskolan i Honduras

Sida går in med 260 miljoner kronor till två stora utbildningsstöd. Ett är på 120 miljoner kronor för utbildning av flickor i Afghanistan och det andra stödet omfattar 140 miljoner för utveckling av primärskolan i Honduras.

Under talibanstyret i Afghanistan var det förbjudet för flickor att gå i skolan. Sedan talibanernas fall hösten 2001 har undervisningen för flickor kommit igång. Men fortfarande saknar miljontals barn tillgång till grundläggande utbildning. Sida går nu vidare i sitt stöd till Unicef för ett program som har som mål att få ytterligare minst en halv miljon flickor till att börja skolan.

I det kritiska läget i Afghanistan just nu är det av yttersta vikt att flickor börjar skolan. Flickors rätt till utbildning är en viktig byggsten för den demokratiska utvecklingen, säger Ewa Werner Dahlin, chef för Sidas enhet för undervisning.

I Honduras är problemen annorlunda. Landet är ett av Latinamerikas fattigaste, Sidas undersökningar visar att 90 procent av de honduranska barnen börjar första klass. Av dem är det dock knappt 32 procent som avslutar sina första sex skolår och över hälften av dem behöver mer än nio år för att klara grundskolan. Det stora problemet är att undervisningen håller mycket låg kvalité. Exempelvis är honduranska elever sämst på matematik i hela Latinamerika.

– Honduras tar nu krafttag för att kunna erbjuda utbildning för alla men också på att förbättra lärarutbildningen. Det innebär att landet kan nå FN:s så kallade millenniemål om att alla barn ska ha tillgång till skola till år 2015, säger Ewa Werner Dahlin.

Sida ger oftast stöd till utbildning genom ländernas så kallade sektorprogram. Detta för att stärka ländernas egna planer och stödja det internationella överenskomna målet om utbildning för alla. Sida har just nu utbildningsavtal med Tanzania, Östtimor, Sydafrika, Etiopien, Rwanda, Mali, Laos, Bolivia, Mocambique, Namibia och Kambodja. Dessutom bereds utbildningsstöd till Burkina Faso och Bangladesh.

För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55