Skip to main content

Pressinbjudan Development Talks: Den globala utbildningskrisen; När skolan inte ger kunskap

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 11:56 CET

Utbildning är en viktig förutsättning för att ta sig upp ur fattigdom, få ett arbete med inkomst och ett liv med fler valmöjligheter. Men skolgång ger inga garantier. För trots att allt fler barn – och särskilt flickor – sedan millennieskiftet går i skolan återstår stora utmaningar: Lärare utan lärarutbildning, dåliga läromedel eller inga alls, alltför stora skolklasser och undervisning på annat språk än hemspråket. För ett stort antal flyktingbarn blir utmaningarna ännu större med en avbruten eller osammanhängande skolgång. 263 miljoner barn och ungdomar går inte i skolan alls. Att inte ha fått nödvändiga kunskaper och färdigheter innebär stora problem både för individen och för samhället i stort – och i förlängningen att uppfylla de Globala målen eftersom utbildning är centralt för att dessa ska kunna nås.

Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

När: Måndagen den 11 december 2017,

Tid: 09.00 – 12.00, registrering från kl. 08.30

Anmälan: kontakta presstjänsten på press@sida.se eller tel. 08-698 55 55.

Länk till programmet:

http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/development-talks/dt-inbjuningar/failing-the-2030-agenda---the-global--learning-crisis/

Under seminariet diskuteras hur vi kan se till att barn får utbildning med rätt innehåll och utbildningens roll för att nå hela Agenda 2030-agendan. Hur kan ländernas skolsystem stärkas och hur kan utbildning bidra till en inkluderande utveckling för alla.

Under seminariet lanseras två globala utbildningsrapporter: World Development Report (WDR) 2018 Learning – To Realize Education’spromise som är Världsbankens första utbildningsrapport på 40 år vilket också understryker det globala intresset, och UNESCOs: Global Education Monitoring Team (GEM) 2018 – Education and Accountability.

Välkomna!

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Bifogade filer

Word-dokument