Skip to main content

Sida kräver återbetalning av Caritas

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:36 CET

En del av de pengar som skulle ha använts till humanitära insatser i Irak har hanterats felaktigt av organisationen Caritas Sverige. Det har framkommit i två finansiella revisioner som Sida respektive Caritas Sverige låtit göra av Caritas Irak-program 2002–2003. Nu kräver Sida tillbaka 500 000 kronor och låter göra en fördjupad revision för att klargöra om ytterligare återbetalningskrav skall riktas mot Caritas.
Samtidigt förutsätter Sida att Caritas Sverige både polisanmäler misstänkta brott och själva utreder om ytterligare oegentligheter förekommit.

Efter att Sida också har tagit del av Caritas egen utredning gör Sida bedömningen att minst en person, som tidigare arbetat inom Caritas Sverige, kan ha begått brott riktade mot organisationen och mot Sida.

– Sida ser mycket allvarligt på de problem som revisionsrapporterna lyfter fram. Vi utgår nu ifrån att Caritas själva polisanmäler de händelser som kan innefatta brottslig gärning. Och vi kräver att organisationen omedelbart tillsätter en egen fördjupad utredning för att gå till botten med de misstänkta oegentligheterna. Sida och Caritas är överens om de åtgärder som nu är nödvändiga, säger Magnus Lindell, chef för Sidas avdelning för samverkan med enskilda organisationer och humanitärt bistånd.

Sida har beslutat att inte ingå nya avtal med Caritas till dess att organisationen vidtagit nödvändiga åtgärder.

– Caritas måste säkerställa att medel hanteras korrekt, effektivt och säkert. Administration, styrning och rutiner måste ses över och omgående förbättras. Detta är en absolut förutsättning för att Sida ska kunna fortsätta samarbetet med Caritas. Därför är det positivt att Caritas själva inlett ett förändringsarbete under hösten 2005, säger Magnus Lindell.

Sida beviljade stöd till Caritas humanitära program i Irak 2002. Pengarna skulle användas till insatser för att tillhandahålla hälsovård och rent vatten. De rapporter som inkommit från de lokala samarbetsparterna har visat sig innehålla oriktiga uppgifter.

– Caritas i Irak har exempelvis rapporterat att vattenreningsutrustning installerats, trots att anläggningen i själva verket fortfarande förvarades i en lagerlokal. När detta upptäcktes inledde svenska Caritas en undersökning som ledde till att fler märkligheter uppdagades i organisationens Mellanösternprogram, säger Magnus Lindell.

Caritas Sverige ingår i Caritas Internationalis – ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder. Caritas Sverige bildades 1946. Organisationen bedriver humanitära insatser i katastrofområden och stöder människor i deras kamp mot fattigdom och förtryck.

– Det är viktigt att understryka att Caritas Sverige har drivit och bedriver ett stort antal mycket viktiga och framgångsrika projekt runt om i världen. Caritas har under flera år bidragit till att skapa förutsättningar för fattiga människor att själva förbättra sina levnadsvillkor. Det är därför extra olyckligt att vi tvingas avvakta med nya samarbetsprojekt, säger Magnus Lindell.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.