Skip to main content

Sida kräver tillbaka pengar från svensk hälso- och sjukvårdsorganisation

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 13:32 CEST

Sida har krävt tillbaka totalt 9,3 miljoner kronor från Kommittén för internationellt hälso- och sjukvårdssamarbete (ÖEK). Organisationen har redan återbetalat 2,1 miljoner kronor och meddelat att de resterande 7,2 miljoner kronorna också ska återbetalas.

I samband med återbetalningskraven har ÖEK:s styrelse beslutat att lägga ner verksamheten. Sida beklagar detta. Organisationens arbete har lett till viktiga resultat för människor i Östeuropa. Verksamheterna har bland annat inriktats på ungdomshälsa, hiv-aids och sexuell och reproduktiv hälsa.

- Sida kan konstatera att ÖEK:s projekthantering har varit bristfällig. Organisationen har dessvärre inte följt Sidas ekonomiska rutiner och riktlinjer. ÖEK har exempelvis haft svårt att dokumentera hur delar av medlen har använts, säger Ulla Andrén, avdelningschef för Sidas Europaarbete.

Sida beslutade att kräva tillbaka 2,1 miljoner kronor när en revision slagit fast att det saknades vissa ekonomiska underlag för utgifterna i ett samarbetsprojekt. Utöver detta återkrav, konstaterade Sida att ÖEK dessutom hade outnyttjade medel om 7,2 miljoner kronor som inte återbetalts till Sida. Ett återbetalningskrav har därför skickats till ÖEK om detta belopp.

Att begära tillbaka medel som inte redovisats på ett korrekt sätt eller som inte använts i verksamhet ingår i Sidas arbete för uppföljning och kontroll.

- Sida utgår ifrån att ÖEK tar sitt ansvar, följer gällande avtal och återför resterande medel så att de kan nyttogöras i annat utvecklingssamarbete som gör skillnad för fattiga människor, säger Ulla Andrén.

Sida har beslutat att göra en särskild granskning av det aktuella ärendet för att försäkra att inte ytterligare fel har begåtts.

Myndigheten har haft ett samarbete med ÖEK sedan 1994 och betalat ut ett sammanlagt stöd på 104 miljoner kronor mellan 2006 och 2010.


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se