Skip to main content

Sida ökar tillgängligheten

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 12:45 CEST

Ny hemsida för partner – www.sida.se/partnerpoint
Idag startar Sida en ny del av sin hemsida, Sidas Partner Point. Den är ett resultat av att Sida nu gör mer och mer information lättillgänglig för sina partner.

Partner Point vänder sig till dem som redan, eller kommer att, samarbeta med Sida inom svenskt utvecklingssamarbete, till exempel företag, enskilda och internationella organisationer, myndigheter och konsulter. Partner Point vänder sig också till dem som söker mer fördjupad information om Sida, till exempel studenter, forskare och journalister.

- Det här är ett led i att öka tillgängligheten till vår information och därmed underlätta samarbetet mellan våra partner och Sida. Partner Point är ett sätt att gå ytterligare ett steg i att öka effektiviteten i det svenska biståndet, säger Johan Åkerblom, informationschef på Sida.

Partner Point rymmer just nu bland annat information om projekt, upphandlings-regler, policydokument, utvärderingar, publikationer och information om kurser och seminarier. Där kommer snart också finnas information om t.ex. Sidas prioriteringar, i vilken riktning Sida är på väg och nya landstrategier.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55