Skip to main content

Sida publicerar första årliga rapporten om misstänkta fall av korruption i biståndet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:46 CET

I dag presenterar Sida den första externa rapporten med statistik om korruptionsärenden som myndigheten hanterat.
Den visar att Sida år 2008 hanterade 24 ärenden om misstänkt korruption i biståndet. Fem ärenden lämnades vidare till polis eller åklagare.

– Arbetet mot korruption har länge varit högt prioriterat och har blivit allt mer strukturerat de senaste åren. Det kommer att öka vår möjlighet att lära av tidigare ärenden och på sikt se korruptionsmönster i olika världsdelar, sektorer och aktörer, säger Sidas generaldirektör Anders Nordström.

För att arbetet ska vara så effektivt som möjligt samarbetar chefer, anti-korruptionsrådgivare, jurister, internrevisorer och controllers på Sida med externa revisionsfirmor, Riksenheten mot korruption, OLAF (European Anti-fraud Office) och andra organisationer för att utreda misstänkta fall.

Nästan hälften av utredningarna har initierats av Sidas egna uppföljningar av insatser, genom bland annat inspektioner och revisioner. Externa så kallade whistle-blowers har också spelat en viktig roll.

Sida vidtar alltid rättsliga åtgärder om utredningen påvisar misstanke om korruptionsbrott. Men erfarenheten från 2008 visar att det har varit problematiskt att vidta rättsliga åtgärder i konflikt- och postkonfliktländer där de rättsliga systemen inte fungerar. Sida har då sökt möjligheter att anmäla brottsmisstankar till svensk åklagare.

Detta har prövats av Riksenheten mot korruption vid ett av Sidas ärenden. Förundersökningen lades ned, då processen ansågs vara för kostsam i förhållande till det förskingrade beloppet.

– Vi är medvetna om att vi inte kommer att kunna vidta rättsliga åtgärder fullt ut i svaga rättsstater. Sida har lyft det internationella perspektivet till den arbetsgrupp som arbetar med att revidera den svenska lagstiftningen om mutor och bestickning.

Det globala perspektivet på korruptionsfrågorna har också blivit allt viktigare. Sverige liksom i stort sett alla svenska samarbetsländer i utvecklingssamarbetet har ratificerat FN-konventionen mot korruption och det finns därmed en gemensam plattform för dialog och förändringsarbete.

– Detta kommer inte att eliminera korruptionen i världen, men väl bidra till att synliggöra den. Det i sig gör den mer möjlig att bekämpa. Sveriges bistånd verkar i några av världens mest korrupta länder. Det är länder som ibland saknar ett riktigt politiskt styre och fungerande samhällsinstitutioner. Länder i krig och inte minst fattigdom, säger Anders Nordström.

Sidas anti-korruptionsregel säger att Sida aldrig accepterar, alltid agerar och alltid informerar om korruptionsärenden. Sida kommer löpande att informera om ärenden så fort det är möjligt.

Rapporten finns att ladda ner på www.sida.se.

Där finns också information om de ärenden som avslutats under 2008 och där oegentligheter har identifierats.

För mer information kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55 eller press@sida.se