Skip to main content

Sida stödjer hjälpinsatserna i Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 08:56 CEST

Över 25 000 människor befaras ha omkommit efter lördagens kraftiga jordbävning i Pakistan. Den pakistanska regeringen bad tidigt på söndagsmorgonen via ambassaderna i Islamabad om internationell hjälp. Som svar på detta skickar Svenska Räddningsverket familjetält och filtar till landet. Sida står för transporten med cirka två miljoner kronor och svenska Lions har donerat tälten. Filtarna kommer från försvaret.

– Så fort som andra humanitära aktörer, exempelvis Röda Korset eller FN, ber om ytterligare hjälp har vi en beredskap att omedelbart svara på en sådan begäran. I detta första skede har Indien och Pakistan tillräckliga resurser, genom sina civila och militära organisationer, att rädda överlevande undan rasmassorna, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet.

Tillsammans med de berörda ambassaderna håller Sida även på att bereda ett stöd till Centralamerika efter den oerhörda förödelsen efter orkanen Stan. Så fort en förfrågan kommer in från FN har Sida möjlighet att gå in med ett humanitärt stöd. Insatserna kommer framför allt att gå till Guatemala.

– Liksom vid alla katastrofer är det viktigt att vi nu har en bra koordinering mellan de olika biståndsaktörerna, så att vi inte skickar ut hjälp som inte behövs. FN:s koordineringsorgan OCHA har en viktig roll för att säkerställa att biståndet går dit det ska samt är så effektivt som möjligt, säger Per Byman.


För mer information kontakta Sidas presstjänst, 08–698 55 55 eller
Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet, 070–581 31 93