Skip to main content

Sida-svensk får toppjobb inom WHO

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:00 CEST

Chefen för Sidas hälsoenhet, Anders Nordström, tar nu plats i WHOs ledningsgrupp. I dagarna har han fått arbetet som administrativ chef och Assistant Director General på Världshälsoorganisationen, WHO, i Genève.

Anders Nordström har arbetat för Sida i mer än tolv år, de senaste fyra som chef för hälsoenheten. Han är läkare och har erfarenhet av arbete i fält för Röda korset och Internationella rödakorsfederationen, ICRC. Under sin tid som expert på Sida arbetade han tre år i Zambia som regional rådgivare i hälsofrågor. Under ett halvår arbetade Anders Nordström som chef för Globala fonden som har till uppgift att bekämpa hiv/aids, malaria och tbc i Afrika. De globala hälsofrågorna har blivit Anders Nordströms hjärtefrågor.

– Under min tid på Sida tycker jag att vi har lyckats med att skapa förståelse, både hemma och internationellt, för hälsans betydelse för minskad fattigdom i världen. Om vi ska nå FN:s milleniemål om halverad fattigdom till 2015 är det oerhört viktigt att investera i människors hälsa. Men det räcker inte med pengar, det krävs bra personal och bra politiska beslut för att nå resultat, säger Anders Nordström.

I sitt nya arbete kommer Anders Nordström att ha ansvar för budget, verksamhetsplanering och personal samt IT& kommunikation. Fokus kommer att ligga på att genomför de interna reformer av WHO som den tillträdande Generaldirektören JW Lee prioriterar: decentralisering, ny personalpolitik, modernare rekryteringssystem, bättre verksamhetsplanering och uppföljning av resultat.

Anders Nordström tillträder sin nya tjänst i Genève den 21 juni.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55