Skip to main content

Valprocessen i Guatemala får svenskt stöd med 27 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 11:42 CET

På söndag går guatemalanerna till kommunal-, parlaments- och presidentval, val som föregåtts av mycket våld och oroligheter. Sida har genom en rad olika insatser stött valprocessen med sammanlagt 27 miljoner kronor för att stärka demokratin såväl nationellt som lokalt.

Två av problemen för den demokratiska processen i Guatemala är den låga tilltron till politiska partier och att människor tidigare inte kunnat rösta där de bor utan där de är födda. För att ändra på dessa regler, öka valdeltagandet och insynen i valen har Sida stött arbetet med att förbättra och effektivisera valdomstolen, säger Emma Nilenfors, Sida-handläggare för Guatemala.

Ett annat sätt att öka förtroendet för valen har varit att för första gången utbilda inhemska valobservatörer. Många unga guatemalaner kommer nu, tillsammans med internationella observatörsgrupper, övervaka valet. Sida har även givit stöd för åtta svenskar i EU:s observatörsgrupp. Ytterligare ett viktigt inslag i det svenska stödet är att stärka den lokala demokratin.

– Lokalvalen hamnar ofta totalt i skuggan av de nationella, vilket är mycket olyckligt eftersom dessa beslut många gånger är viktigare för människors vardag. Genom stöd till 30 kommuners lokala valrörelser vill Sida stärka den lokala demokratins roll så att människor känner att de kan ha reellt inflytande. På detta sätt går det också att förbereda lugna och ordnade maktövertaganden istället för de kaos som brukar uppstå, säger Emma Nilenfors.

Guatemala har Centralamerikas största sociala klyftor mellan rika och fattiga samt störst andel urbefolkning. Detta för med sig utbredd rasism och stora marginaliserade grupper i samhället. Sidas stöd till landet generellt går ut på att stödja genomförandet av fredsavtalet från 1996. I den finns viktiga utvecklingsfrågor som urbefolkningarnas rättigheter och deltagande, statliga reformer, modernisering av rättsväsendet, sanningskommission och jordägarfrågan. Förra året var Sveriges bistånd till Guatemala drygt 110 miljoner kronor.

Vill du komma i kontakt med valobservatörer eller Sidachefen på plats? Kontakta Sidas pressjour, tel: 08-698 55 55