Skip to main content

Hagainititativets Klimatbokslut för 2018 "Fler når målen men utsläppen ökar"

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 12:00 CEST

Som medlemmar i nätverket Hagainitiativet vill Siemens AB tipsa om det Klimatbokslut för 2018 som nu finns tillgängligt på Hagainitiativets hemsida.

Klimatbokslutet och ett summerande pressmeddelandet finns att läsa på www.hagainitiativet.se.

Utdrag ur pressmeddelandet
"Klimatomställningen för Hagainitiativets medlemsföretag går snabbare än förväntat. Redan 2018 har 10 av 14 medlemsföretag nått målet om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent. Det är två år snabbare än planerat. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp av koldioxid med 762 000 ton sedan de började mäta. Som jämförelse är Sveriges totala utsläpp av koldioxid dryga 53 000 000 ton. Utsläppstrenden för Hagainitiativets företag är över tid mycket positiv. 2018 blev dock ett trendbrott eftersom utsläppen av växthusgaser jämfört med 2017 ökade med motsvarande sex procent, eller 193 000 ton koldioxid."

Siemens kommentar till Klimatbokslutet
Resultaten som presenteras i Klimatbokslutet visar tydligt hur företag kan bidra med mycket, men att samverkan på samhällsnivå krävs - inte minst när det kommer till lagstiftning, samt investeringar i infrastruktur. Siemens efterlyser tillsammans med de 13 övriga medlemsföretagen fler politiska åtgärder inom framförallt transportsektorn.

Siemens anser att en ökad grad av elektrifiering i transportsektorn är en nödvändighet för att kunna nå klimatmålen. Det behövs en plan som säkerställer att tillräcklig laddinfrastruktur byggs upp för att snabbt möta behoven från det ökande antalet laddbara personbilar, samt att omfattningen och takten på arbetet för elektrifiering av tunga transporter genom elvägar fortsätter.

Hagainitiativet är ett nätverk som består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår förutom Siemens även Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Nouryon, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog. 

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018, genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1 miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK. Mer information finns på www.siemens.se.