Skip to main content

Partner Talk - Så Driver Utvecklingssektorn Partnerskap

Evenemang

Bild från workshop med partner i Lilongwe (Foto Sightsavers)
06
FEB
Hos SVN på Lilla Nygatan 13, Gamla Stan, Stockholm.
 

Partner Talk – hur få partnerskap i utvecklingsarbetet att fungera och samtidigt vara innovativa och harmoniera med SDG-målen? 

I många år har vi pratat om behov av sektoröverskridande samverkan och partnerskap. Vi vet att ska vi lyckas göra verklighet av FNs Hållbarhetsmål behöver parter från civilsamhället, akademin och den privata samt offentliga sektorn samverka.

Inom utvecklingssektorn och civilsamhället är det vanligt att samarbeta i partnerskap. Under detta Talk får du ta del av hur Samverkansforum för Innovation i internationell Kris och Katastrof, ForumSyd, Synskadades Riksförbund och Sightsavers ser på och arbetar i partnerskap. Få inspiration till sektoröverskridande samverkan. Några exempel på vad som kommer att belysas är;

- Sightsavers är en partnerskapsorganisation. Du får exempel på två partnerskap där inkludering och mångfald är i centrum och hur de är kopplade till FNs Hållbarhetsmål.

- ForumSyd har lång erfarenhet av internationella partnerskap och ger exempel på hur de ser på framtida partnerskap i utvecklingssektorn. Vad är trenden? Ska civilsamhället samverka med aktörer från offentlig sektor och privata näringslivet?

- Samverkansforum för internationell Innovation i Kris och Katastrof arbetar med närmare 50 partner, representanter från privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Hur fungerar det och var kommer innovation in i arbetet?

- Synskadades Riksförbund berättar om sina erfarenheter från tidigare partnerskap, och belyser hur partnerskap och samordning bör se ut för att bli hållbara

Detta Talk riktar sig till dig som arbetar med partnerskap, verksamhets- och affärsutveckling, hållbarhet på olika nivåer eller är nyfiken på hur man arbetar med internationell utveckling.

Seminariet leds av Cornilla von Plomgren, Verksamhetschef Sightsavers och medverkar gör bland annat Tove Engström, Verksamhetsledare Samverkansforum för Innovation i internationell Kris och Katastrof, Eva Nilsson, Handläggare Internationella Frågor Synskadades Riksförbund, samt Anna Stenvinkel, Generalsekreterare ForumSyd.

Anmälan sker via anmälningslänk på Social Venture Networks webb. Se nedan länk; https://www.svnsweden.se/event/sa-driver-utvecklingssektorn-partnerskap/, eller direkt till Sightsavers, info@sightsavers.org.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget