Skip to main content

KVALITETSSÄKRINGEN FÖR SJYSTA ARBETSVILLKOR

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

Genom certifiering kan vi uppnå sjysta arbetsvillkor för anställda och trygga arbetsgivare som tar ett socialt ansvar samt verkar för en god arbetsmiljö. Idag lanserar Sigill Kvalitetssystem AB en ny tredjepartscertifiering inom IP-standarden, IP Arbetsvillkor.

IP Arbetsvillkor är en certifiering för sjysta arbetsvillkor, för en god arbetsmiljö och för ett socialt ansvarstagande. Certifieringen är framtagen tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området samt godkänd av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Certifieringen skiljer inte på anställd eller inhyrd personal, den omfattar all arbetskraft i företaget. IP Arbetsvillkor är en kompletterande certifiering, vilket innebär att det företag som sedan tidigare är certifierade enligt IP-standarden kan komplettera sin/sina andra certifieringar med IP Arbetsvillkor. Företag som inte tidigare är certifierade inom IP-standarden kan ansluta till IP Arbetsvillkor på fristående basis.

Certifierade företag ska känna sig säkra på att de gör rätt oavsett vilken typ av arbetskraft som man är i behov av.

ETT SAMTAL OM SJYSTA ARBETSVILLKOR

Idag, tisdagen den 25 oktober, lanserar Sigill Kvalitetssystem tredjepartscertifieringen IP Arbetsvillkor med en träff där vi anordnar ett samtal om arbetsvillkor och certifiering.

Kommunikationsstrategen Annika Dopping, specialiserad på hållbarhet, tillika välkänd journalist och programledare, leder ett samtal med representanter för näringen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), dagligvaruhandeln och arbetsmarknadens parter om hur vägen till sjysta arbetsvillkor ser ut samt hur vi når dit.

- Inom de gröna näringarna förekommer ett flertal olika anställningsformer, vi ser också arbetskraft som kommer från länder både inom och utanför EU. Det innebär att det är mycket att hålla ordning på. Syftet med IP Arbetsvillkor är att skapa ett hållfast system så att det blir lättare att göra rätt, säger Britt Rahm, vd Sigill kvalitetssystem.

Lanseringen innebär att det blir möjligt att ansöka om anslutning till IP Arbetsvillkor.

Detta görs genom att man anmäler sig till ett certifieringsorgan som i sin tur genomför en oberoende revision, därefter utfärdas certifikatet. Under hösten planeras de första revisionerna att genomföras och i början av nästa år ska de första certifikaten att utfärdas.

- Vi hoppas att IP Arbetsvillkor kommer att bidra till en positiv utveckling. Som arbetsgivare ska man känna sig trygg i att man gör rätt och IP Arbetsvillkor är ett verktyg för detta ändamål, säger Christina Behm Velenik, Projektledare IP Arbetsvillkor.

Certifieringen IP Arbetsvillkor är en tredjepartscertifiering som är ackrediterad och godkänd av Sveriges nationella ackrediteringsorgan, Swedac.    

Sigill Kvalitetssystem AB (SKAB) utvecklar och förvaltar IP-standarden, den ledande svenska oberoende standarden för certifiering av mat och blommor. IP-standarden ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktionen av livsmedel och prydnadsväxter. Standarden omfattar också hantering och förädling av livsmedel och är kopplad till kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy