Skip to main content

Inspirerande om ledarskap i digital förändring på Sigmas inspirationsdag i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2018 13:00 CEST

Sofia Granath, Director of Strategy & Product Management på WirelessCar, talade på Sigmas Inspirationsdag i Göteborg om sin personliga resa, som bygger på passion och viljan att skapa och påverka framtiden.

Den digitala revolutionen skapar nya möjligheter i alla branscher. Sigmas inspirationsdag i Göteborg, om ledarskap i digital förändring, bjöd på många intressanta talare från företag med stor spännvidd; Från Axel Johnson med sin 150-åriga historik, till högteknologiska WirelessCars och innovationssökarna Chalmers Ventures.

Pia Anderberg, direktör HR och förnyelse, berättade om Axel Johnsons intressanta arbete med att lyfta kunskap, ställa om sina arbetssätt samt organisation och ledarskap i den pågående resa de som retailbolag gör i den digitala eran. Hon delade generöst med sig om vilka utmaningar och möjligheter man stött på och vilka lärdomar företagets hittills gjort. En viktig lärdom är ”Skillnaden är att förändring är ett nytt permanent tillstånd som aldrig tar paus och för att hålla riktningen måste vi veta vad vi vill uppnå”.

Chalmers Ventures VD, Linnéa Lindau, beskrev den spännande resan företaget gjort till att bli Nordens bästa och Europas tredje bästa universitetsinkubator. Vilka vägval som krävdes och hur man värderar människan och skapandet. Linnéa var även tydlig med att det fanns en stor insikt och förståelse för att tillåtas att misslyckas för att lyckas. Hon säger, ”It will go wrong – a lot of times – it´s OK!”.

Director of Strategy & Product Management på WirelessCar, Sofia Granath, avslutade dagen och talade om sin personliga resa som bygger på passion och viljan att skapa och påverka framtiden. Det handlade om att utsätta sig för ny kunskap som berör, förskräcker och kittlar, där ledarskapet handlar om att styra vad företaget behöver kunna och förstå. Viktigt att man ser helheten och flöden och hur det hänger samman och påverkar.

–Att vara ledare i en tid av digital förändring kräver ett nytt förhållningssätt. Det gäller att ta hjälp av de bästa, snabbt fatta beslut om kursändringar i både stort och smått, utan att tveka, säger Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting.

Cirka 400 personer, från näringsliv och offentlig sektor i Göteborgsregionen, samlades på fredagen i Lindholmen Science Park på Sigmas inspirationsdag.

–Vi visste att intresset för vår tids ledarskap är ett högaktuellt ämne som engagerar, men det känns ändå helt fantastiskt att så många delar vår passion och kommer för att inspireras och bygga på sin kunskap. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till såväl talare som deltagare som gjorde dagen framgångsrik, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting. 

För mer information

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 800 medarbetare i 12 länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.