Skip to main content

Sigma bäddar för svenska innovationer inom eHälsa som kan rädda liv

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 20:05 CEST

Sigma har idag en världsunik position på marknaden med sina dotterbolag Sigma Connectivity och Sigma IT Consulting. Dessa två bolag innehar spetskompetens för att designa och realisera konnektivitet, mjukvarulösningar, plattformar och konsulttjänster inom Internet of Things och ligger i den absoluta framkanten på en hårt konkurrensutsatt global marknad.

Nordic Health Innovation AB (NHI) har sitt säte i Storuman i norra Sverige. NHI erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade lösningar för en modern och rättvis digital sjuk- och hälsovård, som strävar efter att överbrygga sociala, kulturella, infrastrukturella och geografiska avstånd i en organisation eller i ett samhälle. I tjänsterna ingår komplett utrustade virtuella hälsorum och akutrum till såväl offentliga som privata vårdgivare, liksom tillhörande utbildningar och tillgång till läkare på distans.

Sigma skapar en bättre morgondag

– För ett bolag som NHI är rätt samarbetspartner A och O. Hos Sigma fann vi en större och välkänd aktör med ett erkänt stort innovationsdriv kring att skapa en bättre morgondag för vårt samhälle och våra medborgare samt ett ömsesidigt intresse för att samarbeta med oss, säger Jonas Berggren, VD på NHI.

“Sigma ligger långt framme med sina lösningar och tjänster”

– Vi är ett mindre bolag än så länge, men med de stora visionerna. Detta gör att det kan vara svårt att hitta en större etablerad aktör och partner som delar våra visioner för framtiden. Samtidigt behöver vi en partner som ligger långt framme med sina lösningar och tjänster, och det gör verkligen Sigma, förtydligar Jonas Berggren.

– Samarbetet mellan Sigma och NHI är otroligt viktigt för oss. Att NHI kan erbjuda en modern digital sjuk- och hälsovård kommer att innebära stora förbättringar för människor med olika sociala eller kulturella möjligheter. Och givetvis ha stor betydelse för service i geografiska områden med stora avstånd. Det gör mig extra stolt att vi får vara med på denna resa tillsammans med NHI och skapa en bättre morgondag, säger David Österlindh affärsområdeschef inom Internet of Things på Sigma IT Consulting.

Framtidens hälsorum

  • Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt, huvudsakligen obemannat, hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Framtidens virtuella hälsorum kommer även att kunna installeras i kommunala boenden, i det egna hemmet eller via mobilen. Läkare och annan vårdpersonal kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med en mängd apparater. Här kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blodprov eller blodsocker- och varanprover. Apparaterna är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem.

– Det här är en självserviceanläggning, där du enkelt kan screena dig själv och få en första läkarkontakt. De som inte själva klarar detta kan vissa tider få hjälp av personal i rummet, säger Peter Berggren, Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC).

NHI lägger tillsammans med sina samarbetspartners Sigma IT Consulting, Microsoft, Ericsson och Cambio ned stora resurser på att vidareutveckla de virtuella hälsorummen.

– De virtuella hälsorummen kan vi göra hur bra som helst - det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna. Tillsammans och med hjälp av Sigmas innovativa lösningar och tjänster, som använder komponenter i Microsoft Azure, kommer nu information att integreras mellan hälsorummen och journalsystem samt Svenska e-hälsokontot - Hälsa för mig, säger Jonas Berggren.

Stora vinster och betydande effekter

De samhälleliga vinsterna med distansoberoende teknik och virtuella hälsorum är många. De största budgetposterna för de flesta svenska landsting är resor och hyrläkare. De årliga kostnaderna för hyrläkare i Sverige uppgår till 3,4 miljarder kronor.

– Om en av fem svenskar valde att göra hälften av sina läkarbesök i primärvården virtuellt, skulle detta medföra en årlig besparing på upp till 1,2 miljarder kronor. Om dessutom en av tre svenskar med kroniska sjukdomar skulle välja virtuella vårdlösningar skulle detta medföra en ytterligare årlig kostnadsbesparing på 369 miljoner kronor, förklarar Peter Berggren.

Hela världen i fokus

I NHIs virtuella hälsorum utvecklas och används olika utrustningar, hjälpmedel och metoder för olika samhällslösningar, inte bara för Sverige utan för hela världen.

Det kan till exempel vara virtuella hälsorum anpassade för storstadsmänniskor, som vill testa sitt blodtryck i snabbköpet eller resenären som behöver konsultera sjukvård på flygplatsen.

Det kan också vara virtuella hälsorum anpassade för befolkningar boende i helt andra typer av glesbygdsområden utifrån deras behov och förutsättningar. Allt för att erbjuda människor ökad service.

Genom att para ihop stora innovativa aktörer som Sigma med entreprenörsbolag som Nordic Health Innovation kan vi redan idag skapa framtidens vårdinformationsmiljö”

– Det här är ett exempel på innovativa lösningar som visar vad framtidens vårdinformationsmiljö kan innehålla. Att stora innovativa aktörer som Sigma samarbetar med entreprenörsbolag som Nordic Health Innovation visar värdet i vårt partnernätverk. Att Sigma med sitt gedigna kunnande inom ”Sakernas Internet” tar steget in i vården skapar nya möjligheter att digitalisera svensk hälso- och sjukvård. Hur Sigma och Nordic Health Innovation valt att utnyttja Microsoft Azure belyser väldigt väl vad vi på Microsoft menar med det ”intelligenta molnet” och de värden som molnet kan erbjuda hälso- och sjukvården, säger Mathias Ekman, Affärsutvecklare hälso- och sjukvård, Microsoft.

– Vi har arbetat tätt ihop med Microsoft en längre tid och det har varit otroligt givande för båda parter i de olika projekt som vi arbetar i tillsammans. Microsoft har en väldigt sund och modern syn på framtidens vårdinformationsmiljö och utöver samarbetet med Nordic Health Innovation så kommer vi snart att kunna berätta om andra spännande projekt som pågår eller är under uppstart, säger David Österlindh.

David Österlindh, Affärsområdeschef inom Internet of Things på Sigma IT Consulting

För mer information kontakta:

David Österlindh Affärsområdeschef inom Internet of Things på Sigma IT Consulting
E-post: david.osterlindh@sigma.se Mob: +46 733 51 48 24 www.iot.sigma.se www.sigmaitc.se

Jonas Berggren VD på Nordic Health Innovation
E-post: jonas.berggren@nhiab.com Mob: +46 703 08 99 77 www.nhiab.com

Mathias Ekman Affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård, Microsoft
E-post: maekman@microsoft.com Mob: +46 734 08 31 01 www.microsoft.com

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 2 500 medarbetare i elva länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag. 

Bifogade filer

PDF-dokument