This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Joseph Andersson, Business Unit Manager på Sigma Global Sourcing och Henrik Larsson, Business Area Manager på Sigma IT.

Pressmeddelande -

Sigma IT växer med Global Sourcing

Sigma IT investerar i tillväxt och startar Sigma Global Sourcing

Det finns ett stort kompetensgap på den svenska marknaden och behovet av talanger inom IT och Tech är fortfarande mycket stort. Den rapport som IT & Telekomföretagen har publicerat visar en brist på 70 000 personer inom IT/Tech-sektorn fram till 2022.

Som en stor leverantör av digitala tjänster är Sigma IT beroende av att säkra rätt kompetens för att kunna uppfylla kraven från sina kunder. Därför expanderar företaget med en ny affärsenhet med fokus på global rekrytering.

Sigma Global Sourcing ansvarar för hela onboardingprocessen av internationella talanger och ska bistå hela Sigma IT samt både gamla och nya kunder. Ansvaret omfattar t ex visumansökningar, boende, introduktionskurs i svenska språket liksom kunskap om Sverige. Det kommer även finnas en svensk mentor tillgänglig för varje talang för att göra introduktionen till det svenska arbetslivet så smidig som möjligt.

Sigma Global Sourcing finns geografiskt i Göteborg men verkar på nationell nivå. Joseph Andersson har rekryterats som affärsområdeschef. Joseph har bott i Sverige sedan 1987. Han härstammar från södra Indien och har dubbelt medborgarskap. Joseph har tidigare drivit eget företag och arbetat i ledande befattningar för globala företag med affärsutveckling, strategisk utveckling och försäljning inom olika industrisegment. 


Joseph har ett imponerande nätverk i Indien och Sverige och har hjälpt svenska företag med onsite/offshore uppdrag, affärsutveckling, etablering i Indien och vice versa. Joseph talar också tamil som är ett av de lokala språken i södra Indien.

Joseph Andersson, Business Unit Manager på Sigma Global Sourcing, säger:
– Att sätta Sigma Global Sourcing på kartan är en viktig milstolpe. Behovet av duktiga medarbetare är mycket stort och vi vill attrahera och skapa möjligheter i Sverige för de bästa talangerna från hela världen. Det är en spännande utmaning och en lika fantastisk resa att få vara med om. Den lokala närvaron ger bättre möjligheter att attrahera de bästa talangerna, men det är också viktigt att skapa närhet till kunderna i regionen.

Henrik Larsson, Business Area Manager på Sigma IT, fortsätter:
– Nu tar vi nästa steg i att stötta våra kunder genom att utöka vår verksamhet med global sourcing. Med alla de erbjudanden som Sigma har kan vi möta kunderna på ett unikt sätt. Vi vill säkra rätt kompetens och attrahera de bästa talangerna, inte bara från Sverige utan från hela världen. Är du intresserad av att jobba på Sigma IT eller behöver du hjälp med specialister? Ring Joseph Andersson eller läs mer på vår hemsida, avslutar Henrik.

Mer information:

Joseph Andersson, Business Unit Manager at Sigma Global Sourcing, Sigma IT
Mobil: + 46 705-08 62 76
e-post: joseph.andersson@sigma.se

Beatrice Silow, Kommunikations- & kulturchef, Sigma IT
Mobil: + 46 703 791506
e-post: beatrice.silow@sigma.se

www.sigmait.se

Ämnen

Taggar


Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i 14 länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.