Skip to main content

Signalisten tar krafttag för bättre avfallshantering

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2018 13:31 CEST

Signalisten startar nu ett långsiktigt projekt för att skapa en mer hållbar och långsiktig avfallshantering. Miljöstugorna ska byggas om och två miljövärdar har anställts i samarbete med Solna stad.

- Dagens situation med överfyllda miljö- och grovsoprum är ohållbar. Det är kostsamt, tidskrävande för våra bovärdar och innebär otrygga miljöer för våra hyresgäster. Men det här är inget vi löser snabbt, därför ska satsningen pågå under flera år framåt, säger Robert Engholm, förvaltningschef Signalisten.

- Signalisten verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet. Den här satsningen är ett bra exempel på hur de inom ramen för sitt huvuduppdrag fortsätter att driva långsiktig fastighetsförvaltning och tar ett ansvar för både miljö och samhälle, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Två miljövärdar har anställts som startade sitt arbete den 2 maj. Miljövärdarna arbetsleds av Signalistens bovärdar och ska bland annat rondera miljöstugor, sortera och säkerställa att grovsopor i miljörummen blir rätt sorterade och ha en nära kommunikation med hyresgästerna.

Miljöstugorna i beståndet ska byggas om för att skapa tydligare och bättre möjligheter för hyresgäster att källsortera och slänga sitt avfall. Först ut är miljöstugorna i Hagalund och på Västra vägen som byggs om under hösten 2018. Även ett antal åtgärder för att involvera och engagera hyresgästerna i arbetet planeras.

- Vi kommer att satsa på att engagera våra hyresgäster i avfallshanteringen. Att ha med oss dem är en förutsättning för att lyckas i det långsiktiga arbetet, säger Robert Engholm.

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar vi ca 4000 lägenheter och knappt 170 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Stora underhållsprojekt tillsammans med vårt Projekt 1000, som är ett uppdrag att bygga 1000 nya lägenheter i Solna fram till år 2025, ger Signalisten en spännande tid i en expansiv region med stora utmaningar.

Vår affärsidé

Signalisten äger, förvaltar och utvecklar bostäder och lokaler som vi upplåter med hyresrätt. Vi är med och utvecklar Solna till en sammanhållen och levande stad samt verkar för attraktiva, trygga och hållbara miljöer.

Vår vision

Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är en viktig plattform för vårt arbetssätt, vilket innebär att vi arbetar långsiktigt, är engagerade, kunniga och ansvarstagande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.