Skip to main content

SigtunaHem förvärvar hyresfastighet med bostäder och kommersiella lokaler vid Sätuna torg intill Märsta station

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 12:27 CET

Styrelsen i det kommunala bostadsbolaget AB SigtunaHem har beslutat att förvärva fastigheten Sätuna 3:179 i Märsta, Sigtuna kommun. Säljare är Christer Jansson. Affärens slutliga genomförande kräver ett godkännande av kommunfullmäktige. Fastigheten är belägen på Sätuna torg, som ligger i direkt anslutning till Märsta station. Området är eftertraktat både som plats att bo på och bedriva verksamhet i SigtunaHem äger och förvaltar sedan tidigare övriga fastigheter i kvarteret.

-  Nu tas ytterligare ett steg i utvecklingen i området vid Sätuna torg och runt Märsta station. SigtunaHem är en långsiktig ägare med stabil ekonomi och kan med kraft bidra till satsningar i denna viktiga del av Märsta. Just nu pågår en viktigt utveckling av Sätuna torg, både norr och söder om Stationsgatan  där SigtunaHem har en nyckelroll, säger Anders Johansson (S), styrelseordförande i AB SigtunaHem

Sigtuna kommun har sedan tidigare antagit en ny detaljplan för området norr om Sätuna torg. Den detaljplanen rör framför allt en fastighet som ägs av HSB Arlanda. HSB har där nyligen uppfört ett 15-våningshus med bostadsrättslägenheter och kommersiella lokaler i entréplan. Den nya detaljplanen medger också ytterligare byggrätter i korsningen Stationsgatan-Södergatan samt möjligheter att bygga mer där befintliga butiks- och kontorslokler finns idag.

-  Med den nya detaljplanen för området, SigunaHems förvärv av den nu aktuella fastigheten, samarbete med HSB Arlanda och Sigtuna kommuns utvecklingsambitioner är jag övertygad om att det kommer att hända mycket positivt i området under kommande år. Där ska Sigtunahem vara en viktig partner för att åstadkomma attraktiva bostäder och ett bra serviceutbud, säger Anders Johansson (S)

Säljaren av fastigheten, Christer Jansson, säger följande som kommentar till affären:

-  Jag är nöjd med affären och framförallt med det faktum att just SigtunaHem står som ny ägare. SigtunaHem är en seriös, långsiktig fastighetsägare med gott rykte. Det är tryggt för hyresgästerna och bra för fastighetens utveckling i framtiden.

Fastighetsaffären i korthet
Beteckning: Sätuna 3 179
Markareal: 2 123 kvm
Boareal: 2 776 kvm, varav bostäder 1 120 kvm
Byggnadsår: 1959
Pris: 30 milj kr

Frågor
Anders Johansson
Styrelseordförande AB SigtunaHem
076 501 14 65  


SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 500 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy