Skip to main content

​SigtunaHem yrkar hyreshöjning med 2,25 procent

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 08:23 CEST

SigtunaHem yrkar i dag hos Hyresgästföreningen en hyreshöjning med 2,25 procent från och med den 1 januari 2017. För en normaltrea på 77 kvadratmeter innebär det en höjning med cirka 148 kronor per månad.

SigtunaHem fortsätter att ta sitt ansvar för såväl nyproduktion av bostäder som ombyggnation av lägenheter med hyresgästens valfrihet som grund. Ombyggnation enligt SigtunaHems unika Mini-Midi-Maxi-modell löper vidare under åren 2017–2021 enligt den plan som beslutats tillsammans med hyresgästföreningen.

Under de kommande fem åren avser SigtunaHem att genomföra kvalitetshöjande satsningar, bland annat i utemiljön, det "gemensamma vardagsrummet". Det finns också ett fortsatt stort behov av underhåll, med en stigande kostnadsbild för åtgärder på bland annat fasader, tak, trapphus och tvättstugor. Kostnaderna för tjänster som sophantering och leveranser av el och vatten ökar även de på grund av stigande prisnivåer.

Stockholmsregionen har det senaste decenniet fått allt fler invånare, och den ekonomiska tillväxttakten är god. Hushållens inkomster efter skatt har ökat med cirka 90 procent, men hyrorna i regionen har endast ökat med cirka 50 procent. Samtidigt som efterfrågan på bostäder ökat kraftigt har dock hyresrättens ställning som boendeform försvagats.

SigtunaHem bidrar till att stärka hyresrättens ställning genom att hålla en hög servicenivå och erbjuda attraktiva lägenheter till rimliga hyror. För att kunna fortsätta göra det behöver dock även hyrorna justeras till en nivå som skapar goda förutsättningar för ett ansvarsfullt, målmedvetet och långsiktigt arbete.

SigtunaHem vill möta det ökade behovet av bostäder, bygga nytt och skapa tillväxt. För att kunna nå de högt ställda målen, genomföra de kvalitetssatsningar och åtgärder som beskrivs ovan och samtidigt ha balans i ekonomin krävs ökade hyresintäkter.

Göran Langer,
vd AB SigtunaHem

SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.