Skip to main content

Radonsäkra ditt hus redan i byggskedet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 14:53 CEST

Sarnafil TG RadonProof-12 är en radonduk från Sika Sverige AB som är testad och godkänd som radontät för klass A av tredje part, SP. Det är alltså möjligt att radonsäkra hus, skolor och förskolor redan i byggskedet.

Ett av Sveriges nationella miljömål är att år 2020 ska städer, tätorter och annan bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö vilket innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt.

Radon är ett ämne som kan vara skadligt att vistas i under en längre tid. Gränsvärdet på mängden radon som får finnas i inomhusluften har fastställts till 200 Bq/m3.

På hela 80 procent av Sveriges yta finns det risk för radonproblem och för att förhindra dyra åtgärder senare är det viktigt att radonrisken tas i beaktning genom att byggnaden radonsäkras redan i byggskedet.

- Vårt radonmembran, Sarnafil TG RadonProof-12 är godkänt för både användningsklass A och B och alla genomförningar och skarvar svetsas samman med varmluft säger Tom Ivarsson, Affärsområdeschef på Sika.

Att membranen svetsas samman innebär att duken kan läggas året runt och även i minusgrader. Tejpade membran kräver oftast + 5°C eller mer samt tort underlag för att installeras.

För Sika är det viktigt att arbetet utförs korrekt och erbjuder därför Sika Radonskola där entreprenörer kan lära sig att svetsa samman membranen. Runt om i landet finns det redan 55 entreprenörer som har utbildats i membransvetsning av Sika.

Systemet består av en 1,2 mm duk som tack vare sin tjocklek är mycket tålig, även under byggfasens ibland hårdhänta materialhantering.

För att garantera en radontät lösning används Sarnafils prefabricerade hörn och detaljer som är kompatibla med radonmembranet.

För mer information om Sikas Radonprogram kontakta Tom Ivarsson på 0706 060 420.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy