Skip to main content

Pressinbjudan: Kvalitetsarbete i skola och offentlig sektor viktig fråga i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 16:15 CEST

Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? Vad tycker våra elever utmärker en bra skola? Vilka betyg sätter lärare på sina arbetsplatser? Dessa är några av de kvalitetsrelaterade frågor som SIQ kommer att diskutera den 2 juli i Almedalen.

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ kommer att tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex - SKI ta tempen på kvalitetsnivån och kundnöjdhet inom bland annat skola och offentlig sektor. Tillsammans med politiska beslutsfattare, representanter från offentlig förvaltning, näringsliv och skolbranschen ska kvalitetsarbetet och dess potential genomlysas och debatteras.

–  SIQ har uppdraget att främja kvalitetsarbetet i alla delar av det svenska samhället och det gör vi genom att sprida kunskap och information om hur systematiskt kvalitetsarbete kan vara en nyckelfaktor för framgång inom alla organisationer oavsett bransch och bakgrund, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Vi kommer att visa upp goda förebilder från offentlig förvaltning, från skolvärlden och från näringslivet och tillsammans med dessa diskutera vägen till framgång via kvalitetsarbete.

Seminarierna hålls onsdagen den 2 juli på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i salarna D:22 och D:24. 

SAL D:22

Kl.08.30 - 09.30 Är det bra eller dålig kvalitet som kostar samhället mest? (SIQ)
Medverkande bland annat: Representanter från samtliga politiska partier

Kl.11.00-12.00 Lär av bra skolor - Nu! (SIQ)
Medverkande bland annat: Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Sveriges skolledarförbund, Friskolornas Riksförbund, Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013.

Kl.12.45-13.45 Vad tycker eleverna utmärker en bra skola? (SIQ)
Medverkande: Sveriges Elevkårer, Utbildningsdepartementet, SSU, Moderata Studenter, Samhällsdebattören Alice Teodorescu och elever.

SAL D:24

Kl.08.00-09.00 Så (o)jämställda är våra arbetsplatser (SKI)
Medverkande bland annat: Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ, AllBright,
Svenskt Näringsliv, SACO.

Kl.10.30-11.30 Hur kan samhällssektorn skapa nöjdare kunder genom att lära av andra? (SIQ)
Medverkande: Försäkringskassan, Länsförsäkringar Gotland, Svensk Energi, SJ,
Representant från politiken, Svenskt Kvalitetsindex.

Kl.14.00-15.00 Lärarna sätter betyg på sina arbetsplatser (SKI)
Medverkande: Representant från politiken, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, Lärarförbundet, Friskolornas riksförbund.

Har du ytterligare frågor eller vil träffa oss på plats kontakta Anna De Geer
Kommunikationsansvarig SIQ på 0708-437848 eller via mail på anna.degeer@siq.se

Mer information finns även på vår hemsida www.siq.se eller på www.kvalitetsindex.se  
samt i bifogat material.


SIQ är ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten med uppdraget att samla, skapa och sprida kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.