Skip to main content

Tre finalister till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2012 08:35 CET

Av de skolor som sökt Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 har 7 skolor under hösten haft platsbesök av ett utvärderingsteam. Av dessa har tre skolor bedömts ha kommit så långt i sin verksamhetsutveckling att en domarkommitté nu slutligen skall granska om någon eller några av dem är värdiga mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012. De tre skolorna är:

•    Byleskolan, Täby
•    Bäckaskolan, Gnosjö
•    Handenhetens förskoleområde, Haninge

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete. 

 Den 12 december offentliggörs Domarkommitténs beslut om mottagare av Utmärkelsen.
 
Domarkommittén består av
•Anders Morin, Ansvarig Välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
•Bertil Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
•Gunilla Schött, RektorBiträdande Produktionsdirektör, Älta SkolaNacka kommun
•Giggi Langlet, Förhandlare, Kommunala Företagens Samorganisation
•John Steinberg, VD, Steinbergs Utbildnings AB
•Samir El-Sabini, Ordförande, Elevorganisationen -– SECO
•Sven-Olof Karlsson, fd landstingsdirektör, Jönköpings läns landsting (ordf.)
 
Beslutet grundas på utvärderingen av ett skriftligt underlag samt resultatet av platsbesök. I utvärderingsprocessen har 35 examinatorer deltagit.
 
En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.siq.se.
 
Frågor besvaras av Jerry Karlsson, 031-723 17 06, VD SIQ

 

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument