Skip to main content

Tre organisationer med tydligt fokus på kund- och samhällsnytta tilldelas Quality Innovation of the Year 2015

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 07:00 CET

Förmedling av arbete, framtidens patientmat och medarbetarengagemang representerar de tre svenska innovationer som tilldelas Quality Innovation of the Year 2015. Vinnarna av årets innovationspris i Sverige är Halmstads Fastighets AB, Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service.

De tre svenska organisationer som i år tilldelas det internationella innovationspriset Quality Innovation of the Year har samtliga tydligt fokus på kund- och samhällsnytta. Vinnarna 2015 är:

 • Halmstads Fastighets AB med innovationen ”Nya vägar till arbete!”
 • Landstinget Västmanland med innovationen ”Framtidens patientmat – 28 rätters à la cartmeny”
 • Volvo Car Customer Service med innovationen ”Employee Engagement Concept - EEC”.

Sedan 2011 delas Quality Innovation of the Year ut i Sverige till organisationer som kunnat presentera innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Bakom Quality Innovation står kvalitetsinstituten i ett flertal europeiska länder och Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ står för den svenska representationen av priset. Partners till SIQ i Sverige för detta årliga pris är Innovationsmyndigheten Vinnova och Deloitte Sverige.

- Det är med stor glädje och stoltehet som vi i år lyfter fram tre organisationer som utvecklat tydligt innovativa arbetssätt till förmån för sina kunder, förklarar Jerry Karlsson, VD för SIQ. Med denna kvalitetsutmärkelse strävar vi mot att ge innovationer av processer, affärsmodeller och arbetssätt lika stor uppmärksamhet som produkt- och tjänsteinnovationer får idag.

Quality Innovation of the Year delas ut i nio länder idag. Initiativtagare till priset är det finska kvalitetsinstitutet Laatukeskus och förutom SIQ i Sverige medverkar även kvalitetsfrämjande stiftelser i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel och Kazachstan och Baskien. Målet är att priset ska utvecklas ytterligare för att omfatta flera länder i framtiden.

Med Quality Innovation of the Year vill de medvarkande kvalitetsinstituten ge möjlighet åt de deltagande organisationerna i de olika länderna att mäta tempen på det egna utvecklingsarbetet även internationellt och kunna jämföra sig över land- och branschgränser.

Den svenska vinnarceremonin av Quality Innovation of the Year 2015, äger rum den 18 januari 2016 på Moderna Museet i Stockholm. Veckan därpå, den 27 januari äger den internationella ceremonin rum i Tallin i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Domarkommittén för Quality Innovation of the Year 2015 i Sverige består av:

 • Ann-Mari Fineman - Enhetschef IT-användning och tjänster - Vinnova
 • Ida Gremyr - Biträdande Professor, Industriell kvalitetsutveckling - Chalmers
 • Staffan Gullander, Professor - Stockholms Universitet
 • Jonas Malmlund Partner, Strategy & Operations - Deloitte
 • Karl Schultz – Partner, Knowit Business Growth och Styrelseledamot i SIQs Styrelse

Domarkommitténs motiveringar till Quality Innovation of the year 2015 i Sverige:

Mottagare: Halmstads Fastighets AB
Innovation: Nya vägar till arbete!
Kategori: Offentlig sektor / ideella organisationer

 • Kort beskrivning av Innovationen: Genom en egen anställd arbetsförmedlare har Halmstads Fastighets ABskapat nya möjligheter att matcha arbetslösa hyresgäster till olika typer av anställningar. Syftet har varit att öka förvärvsfrekvensen bland HFAB:s hyresgäster samt genom detta skapa möjligheter till ökad självförsörjning och bättre betalningsförmåga.
 • Domarkommitténs Motivering: Innovationen ligger helt rätt i tiden och ger ett bra exempel på hur integration och samhällsutmaningar kan hanteras. Den ger också exempel på innovation i samverkan mellan olika intressenter. Genom att kombinera arbetsförmedling med bostadstilldelning inom allmännyttans fastighetsbolag åstadkommer Halmstads Fastigheter flera positiva effekter, boende som har arbete har lättare att komma in i samhället och den enskilda människan får ökad livskvalitet. Modellen bör kunna spridas till andra kommuner och även andra områden.

Mottagare: Kost, Landstinget Västmanland

Innovation: Framtidens patientmat – 28 rätters à la cartmeny
Kategori: Innovation inom vård och omsorg

 • Kort beskrivning av Innovationen: Kost vid Landstinget i Västmanland har skapat en à la carte meny som ger patienterna på sjukhusen 28 olika maträtter att välja på vid varje måltid. Systemet ger nöjdare kunder genom ökad valfrihet samt lägre kostnader genom en ny unik tillagnings- och logistikprocess.
 • Domarkommitténs Motivering: En innovation som sätter kunden i fokus och ett bra exempel på effektiv hantering i kombination med en stor flexibilitet för kunden, standardisering och kundanpassning i samverkan. Med en mera effektiv styrning minskas både tiden för tillagning och kostnader samtidigt som patienternas nöjdhet ökat. Genom att kombinera fördelarna från befintliga leveranssystem som används inom svensk patientmat har Landstinget i Västmanland skapat ett helt nytt system för patientmatsprocessen med hög servicenivå, stor variation av maträtter och lågt tillagningssvinn.

Mottagare: Volvo Car Customer Service
Innovation: Employee Engagement Concept – EEC
Kategori: Stora bolag, Potentiella Innovationer

 • Kort beskrivning av Innovationen: VCC har utvecklat ett koncept för att mäta och utveckla medarbetarengagemang. Konceptet utgår från Gallups medarbetarmätningar Q12 och kombinerar dessa med verktyg som chefer använder för att utveckla medarbetare mot högpresterande team. Ett centralt moment i detta arbete är att varje individs styrkor identifieras och att man utifrån dessa utvecklar individerna till talanger. Upplägget innebär ett förändrat sätt att utveckla ledare och medarbetare.
 • Domarkommitténs Motivering: Att öka medarbetares engagemang på ett systematiskt och strukturerat vis samt kontinuerligt mäta hur engagemanget utvecklas över tid kan vara en innovation som kan få stor betydelse. På ett innovativt sätt har Volvo Car Customer Service kombinerat forskningsbaserade metoder med praktisk erfarenheter och genom ett systematiskt angreppsätt har man engagerat både ledare och medarbetare. Det systematiska arbetssättet bedöms att över tid kunna ge stor effekt vilket gör att vi ser framemot framtida resultat och positiva trender.

För mer information kontakta:

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.