Skip to main content

Volvo Car Torslanda tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 07:00 CET

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 tilldelas Volvo Car Torslanda. Det är 24:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna utmärkelse till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. I år delar SIQ ut även två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; en till Condorens Förskolor i Nacka och en till Universeum i Göteborg.

– ”Som närings- och innovationsminister gläder jag mig åt att årets mottagare är Volvo Car Torslanda. Jag besökte Volvo Cars i maj och träffade då killarna och tjejerna som nyss hade gått av det första nattskiftet på sju år. Det var glädjande att se. Genom att ständigt ligga längst fram i kvalitetsarbetet och att tänka i innovativa banor har Volvo Cars ökat sin försäljning och nyanställt stort. En välförtjänt pristagare, med andra ord”, förklarar Mikael Damberg.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ som delat ut denna sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

– I en kommentar till utmärkelsen säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Car Group. ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 är en bekräftelse på att Torslandafabrikens konsekventa kvalitetsarbete gett resultat som alla medarbetare kan vara mycket stolta över. Att eftersträva kvalitetsutmärkelser är också ett sätt att förbättra vår kvalitet – det skapar en strukturerad positiv dialog i organisationen vilket främjar kvalitetsutvecklingen”. 

SIQ delar i första hand ut en utmärkelse, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I vissa fall kan även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling delas ut för att belöna organisationer som är på god väg i sitt kvalitetsarbete. I år delas därför även två Erkännanden ut; en till Condorens Förskolor i Nacka och en till Universeum i Göteborg.

- "Det är mycket glädjande att Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 tilldelas en internationell aktör som Volvo Car Group. Här ser vi en organisation som tillämpar Business Exellence som ledningsfilosofi och som genom sitt systematiska kvalitetsarbete kunnat utveckla organisationens arbetssätt till att nå världsklass. SIQ kan med Volvo Car Group som föredömligt exempel, visa på effekterna av ett framgångsrikt kvalitetsarbete och inspirera flera organisationer till utveckling med stöd av kvalitet" säger Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet kommer att delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid särskild ceremoni under våren 2016.

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 består av:

 • Staffan Zackrisson (ordförande) fd VD Volvo Aero AB
 • Lars Backström, VD Västtrafik
 • Kjell Jansson, fd VD Svensk Energi
 • Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings Län
 • Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
 • Margareta Ozolins, chef Sweden Operations, AstraZenecas produktionsenhet i Södertälje
 • Gunilla Rittgård, VD STS Student Travel Schools
 • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet


Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Domarkommittén beslutade att tilldela Volvo Car Torslanda Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015.

Volvo Car Torslanda uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov. Volvo Car Torslanda skapar förutsättningar för en hållbar framtid genom de fem principerna i Volvo Cars produktionssystem; lagarbete med engagemang, stabilitet genom standardisering, rätt från mig, efterfrågestyrt flöde och ständiga förbättringar. Volvo Car Torslanda kännetecknas av en kultur grundad på delaktighet, ansvarstagande och respekt för individen som medarbetare. Ledare agerar själva som förebilder, coachar lagarbetet och förmedlar en tydlig inriktning med strategiskt fokus. Laget är delaktigt i formuleringen av sina operativa mål utifrån de strategiska målen. En väl balanserad uppsättning av resultatmått används och goda resultat har uppnåtts. De välgrundade angreppssätten borgar för och ger tilltro till att Volvo Car Torslanda fortsatt kommer att uppnå goda beständiga resultat.Volvo Car Torslanda är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige.

Motivering från Domarkommittén till Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2015

 • Condorens Förskolor:

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet har beslutat att tilldela Condorens Förskolor ett Erkännande för sitt långsiktiga och systematiska kvalitetsarbete. Uthålligt, målmedvetet och engagerat ledarskap präglar verksamheten och ger en tydlighet genom ansvar och roller hos medarbetare. Organisationen har stort fokus hos alla medarbetare att agera som ledare och ger dem förutsättningar att vara förebilder utifrån de värderingar som är fastslagna. Det finns ett väl fungerande system för att fånga upp idéer såväl internt från medarbetare som externt från kunder. Kundundersökningar genomförs kontinuerligt och förstärker det pedagogiska arbetet. Ett förbättringsområde är att jämföra sig med ledande organisationer och att öka förståelse för processarbete och att utveckla och sätta mål för dessa. Vi ser fram emot att följa Condorens fortsatta resa och utveckling.

 • Universeum:

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet har beslutat att tilldela Universeum ett Erkännande för sitt målmedvetna och fokuserade arbete med att systematiskt utveckla sin verksamhet och sitt stora samhällsengagemang som genomsyrar verksamheten. Processarbetet som verksamheten har startat är positivt och baseras på kundorientering. En av de främsta styrkorna är planeringen av verksamheten som sker på ett systematiskt sätt och med kunden i fokus. Arbetssätten inom verksamhetsplanering, samhällsengagemang samt miljöledning är goda exempel även om tillämpning av verksamhetens arbetssätt varierar inom organisationen. Ett förbättringsområde är att sätta relevanta och tillräckliga mål och mått för att kunna styra och följa upp verksamheten. Detta behövs även för att kunna jämföra sig med konkurrenter och ledande organisationer. Vi ser fram emot att följa Universeums fortsatta resa och utveckling.

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet senaste fem åren:

 • 2011 Condorens Förskolor och Service och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • 2012 Karlskoga lasarett
 • 2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
 • 2014 MTR Stockholm AB
 • 2015 Volvo Car Torslanda

För ytterligare information kontakta:

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.