Skip to main content

De är morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 21:00 CEST

Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks har tillsammans utsett Sveriges morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som belönas med ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor. Vinnarna av utfästelsen offentliggörs under Sveriges Innovationsriksdag och nedan följer hela listan.

Swedish Incubators & Science Parks och ÅForsk utser morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som med sina lösningar, tjänster och produkter kan bidra till utvecklingen av samhället inom flera områden och branscher.

Årets stipendiater kommer från inkubatorer och science parks över hela landet – Dalarna, Göteborg, Luleå, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Västerås.

– Bakom varje idé finns en person, entreprenören. ÅForsk Entreprenörsstipendie syftar till att uppmärksamma och stötta dessa drivna entreprenörer till att realisera sina idéer som kan bidra till att göra skillnad inom olika delar av samhällsutvecklingen, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk.

Entreprenörerna har genomgått en urvalsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade inkubatorer och science parks i hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer som har drivkraft och en idé som kan bidra till samhällsutvecklingen. Den ekonomiska betydelsen stipendiet har för att entreprenören ska kunna ta sin idé till nästa nivå har också vägts in i juryns bedömning.

– Det finns många drivna entreprenörer med goda affärsidéer och lösningar som har stor potential som utvecklas med inkubatorer och science parks över hela landet. Här har vår jury utsett några av dem, med stor ödmjukhet för den kreativitet och drivkraft som finns där ute, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Ta del av hela listan med morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 i bilagan nedan.


För mer information eller frågor vänligen kontakta:

Magnus Lundin

vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se

Emanuel Alvarez

kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
+46736007070
emanuel.alvarez@sisp.se

Om ÅForsk

Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.

Om Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag arrangeras den 25-26 april i Linköping och Norrköping av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med LEAD, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park. Sveriges Innovationsriksdag är Sveriges största konferens inom innovationspolicy, erfarenhetsutbyte inom innovationsledning och näringslivsutveckling med deltagare från akademi, samhälle och näringsliv.

sverigesinnovationsriksdag.se


Hela listan – Morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017

Listan över morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 ska inte ses som en rankning utan samtliga tolv entreprenörer är utsedda av Swedish Incubators & Science Parks och ÅForsks jury till mottagare av ÅForsk entreprenörsstipendie om 200 000 kronor.

Isabella Palmgren, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsutvecklarens motivering:

Mimbly är ett spännande projekt som har antagit utmaningen att lösa ett reellt problem som finns på många ställen i världen, genom att använda kreativitet och nytänk hos samtliga i ett mångfacetterat team. Med tanke på den drivkraft och vilja att konstant utveckla och utmana som Isabella har, både för Mimbly som framtida bolag och sig själv, är jag övertygad om att Åforsk stipendium kommer att få en rejäl hävstång och kommer ta Mimbly långt och göra en avgörande skillnad för teamet framåt.

Affärsutvecklare: Stina Linge, Chalmers Ventures

Affärsidé:

Mimbly makes water recycling accessible. By creating a product that recycles the water in an existing laundry system, we can save millions of liters of water, reduce energy consumption and minimize the use of detergents, thus save a considerable amount of money for the customer.

The key aspect of our product is accessibility, or in other words ease of implementation. We have currently finished our first prototype and will soon implement our MVP at Hotel Royal in Gothenburg.

Viktor Broberg, SSE Business Lab, Handelshögskolan

Affärsutvecklarens motivering:

Viktor har ambitiösa mål med Buildsafe och jag har ingen anledning att tro att han inte kommer att lyckas. Som chef på SSE Business Lab har jag kunnat följa utvecklingen från affärsidé till tillväxtbolag med betalande kunder och tunga investerare. Jag skrev min avhandling i rummet bredvid Klarna när de satt i SSE Business Lab och kan utan att överdriva säga att jag ser samma riktning och potential för Viktor & Buildsafe.

Affärsutvecklare: Erik Wetter, SSE Business Lab

Affärsidé:

Arbetsrelaterade olyckor är en stor börda för byggbranschen och beror till stor del på att risker kontrolleras analogt - därför startades BuildSafe.
BuildSafe är en mobilapplikation för rapportering på arbetsplatsen och en webbplattform som visualiserar riskerna för hela projektet. Tjänsten är utvecklad tillsammans med branschen och KTH. Användandet minskar risk på byggarbetsplatser med upp till 70 % samtidigt som det leder till betydande tidsbesparingar och förbättrad kommunikation.

Viktor Kjellberg, CREATE, Mälardalens högskola

Affärsutvecklarens motivering:

Sally R är ett multidisciplinärt team som har sina rötter inom forskning vid KTH. De har på kort tid gått från koncept till skarpa tester och möter ett globalt växande hälso- och miljöproblem. De är coachbara, drivna och teamet innehåller tidigare startup-erfarenhet. Konkret: bolaget mäter ett globalt problem, har ett kompetent team för exekvering och står nära en kommersialisering.

Affärsutvecklare: Erik Asph-Hennerdal, CREATE Business Incubator

Affärsidé:

Sally R utvecklar en ny teknik för klimathantering i fastigheter som sänker energikostnaden och garanterar ett hälsosamt inomhusklimat. Det görs genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med tekniken som används för klimathantering i rymden på International Space Station. Lösningen styrs av en optimeringsalgoritm som garanterar att önskad luftkvalité uppnås till minsta möjliga energiförbrukning.

Staffan Nordlinder, LEAD, Linköpings Universitet

Affärsutvecklarens motivering:

Staffan har hög teknik- och branschkompetens. Han tillträdde som VD för cirka ett år sen och har snabbt utvecklats i rollen. Staffan är läraktig, strukturerad och ödmjuk. Han

brinner för DP Patterning och att skapa ett framgångsrikt bolag med grund i hans uppfinning. Lyckas bolaget blir det omvälvande förändringar i några gigantiska globala branscher. Det finns hos Staffan kompetensluckor inom marknadsföring och försäljning, vilket framöver kommer att bli kritiskt för bolaget.

Affärsutvecklare: Anders Ferntoft, LEAD Business Incubator

Affärsidé:

DP Patterning har utvecklat en banbrytande metod för att miljövänligt och rationellt tillverka flexibla kretskort (flex-kort). Flex-kort används i en mängd olika applikationer tex. i mobiltelefoner, IoT applikationer, Elektriska värmare och RFID-etiketter. Dagens tillverkningsmetoder är en stor belastning för miljön då de baseras på processer kemiska processer som dessutom används stora mängder energi.
Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja maskiner för produktion av flex-kort med miljömässigt och ekonomiskt hållbara metoder.

Mikael Erneberg, STING, Kungliga Tekniska Högskolan

Affärsutvecklarens motivering:

Mikael Erneberg - H&E Solutions har med det egenutvecklade EVAM System identifierat ett tydligt behov av nya lösningar för ökad säkerhet för både trafikanter, de som transporteras (vid ambulansfärd) och på sikt vägarbeten. Konceptet har rönt stort intresse hos blivande pilottestkunder, köpande kunder, möjliga OEM-kunder och återförsäljare. Av denna anledning är det viktigt att kunna industrialisera produkten nu och bearbeta marknaden för att kunna möjliggöra en internationell expansion.

Affärsutvecklare: Magnus Rehn, STING (inkubator)

Affärsidé:

H&E Solutions vill genom smarta kommunikationslösningar möjliggöra en förbättrad trafiksäkerhet och bedriver forskning och utveckling kring V2V (Vehicle to Vehicle) och V2X (Vehicle to Everything) kommunikation. Kommunikationslösningen består utav hårdvara samt mjukvara och säljs i dagsläget till blåljusmyndigheter och andra verkandes på väg. Bolagets produkt EVAM System är den mest kompatibla V2V enheten för utryckningsfordon på marknaden. Bolaget jobbar för att utveckla nya innovativa produkter för morgondagen inom fordonsindustrin och kommunikation.

Jonas Hedlund, Arctic Business Incubator, Luleå Tekniska Universitet

Affärsutvecklarens motivering:

Jonas H har tagit sin tekniska innovation ut ur labbet och har nu ett världsledande team runt sig och löser ett mycket stort problem inom industrin som har potential att spara stora pengar och vara otroligt positivt för miljön. Bolaget har utvecklats starkt och har redan viktiga partners vidare - och ÅForsk skulle vara ett starkt erkännande av detta och tillföra mycket i våra kunddialoger framåt.

Affärsutvecklare: Jens Lundström, Arctic Business Incubator

Affärsidé:

Utveckling av zeolitmembran för storskaliga industriella gasseparationer, en ny miljövänlig teknik som möjliggör stora besparingar och kraftigt minskad energiförbrukning, bland annat för avskiljning av koldioxid. En ny metod som möjliggör industriell tillverkning av membran med oöverträffade prestanda har utvecklats och patentsökts av bolaget. En konkurrerande etablerad teknik är polymermembran, men zeolitmembran blir 20 gånger kompaktare och har även ett betydligt bredare användningsområde.

Christian Olsson, Arctic Business Incubator, Luleå Tekniska Universitet

Affärsutvecklarens motivering:

Christian har gjort otroligt stora framsteg då han gått från att jobba som affärsutvecklare (studerar på I-linjen, LTU) åt ett akademisk team till att vinna deras förtroende, navigera innovationen ut på en första marknad och kunder till att nu vara VD. Han har stor förmåga att både kunna jobba med komplexa kunddialoger och samtidigt utveckla produkter som har stora inslag av IPR skydd.

Affärsutvecklare: Jens Lundström, Arctic Business Incubator

Affärsidé:

Sustainalube AB har utvecklat ett nytt smörjmedel som är vattenblandbart, baserat på en helt ny innovativ restprodukt, nedbrytningsbart, brandmotverkande, prismässigt konkurrenskraftigt. Den patenterade teknologin som är resultat av LTU-forskning är grund för en rad produkter i entreprenadmaskiner och sågverk och köps av ett tjugotal företagskunder i skogsindustrin. Våra kunder övergår från miljöfarliga alternativ till hållbara, vi har förebyggt att 10000-tals liter mineralolja hamnat i naturen.

Anna Lundström, Krinova, Högskolan i Kristianstad

Affärsutvecklarens motivering:

Verksamheten har byggts upp runt väldefinierade insikter och kunskaper med tydligt visade kundbehov. Produkterna (och tjänsterna) fyller inte enbart individuella kundbehov utan adresserar också samhälleliga miljöutmaningar och hälsoutmaningar. Produkten framtagen i en unik, skyddad process befäster en avsevärd marknadspotential lokalt, nationellt och internationellt. Entreprenören har i samråd med business designers utarbetat en relevant affärsplan för den första marknadsintroduktionen.

Affärsutvecklare: Torben Olsson, Krinova Incubator & Science Park

Affärsidé:

Maisha Deli erbjuder 100% växtbaserade delikatesser som bidrar till en miljövänlig och mer hållbar matkonsumtion. Signumprodukterna är ett av våra mest älskade livsmedel osten. Företaget har vidareutvecklat genuint mathantverk och traditionella mejeritekniker som syrning och lagring för att skapa unikt smakfulla produkter av hög kvalitet. Målet är att göra produkterna lättillgängliga i Sverige och EU. Visionen är att revolutionera växtbaserade livsmedel till att bli ett självklart val för alla.

David Bryngelsson, Chalmers Ventures, Chalmers Tekniska Högskola

Affärsutvecklarens motivering:

Nudging är på mångas läppar som ett kostnadseffektivt verktyg för att skapa mer hållbara konsumtionsbeteenden. Chalmersforskaren David Bryngelsson har med sitt startup CarbonCloud prickat mitt i prick med tjänsten CarbonAte. Här paketeras komplicerad klimatforskning i ett enkelt planerings- och kommunikationsverktyg för restauranger som ger både kockar- och matgäster en aha-upplevelse och en möjlighet att göra rätt utan uppoffringar. Inom några år kommer klimatmärkning av mat att vara standard inte bara inom restaurangnäringen utan i hela livsmedelsbranschen och David & CarbonCloud är pionjärer som leder utvecklingen. Med tanke på matens stora betydelse för vårt klimatavtryck (ca 20%), de positiva resultat som CarbonClouds pilotkunder visar och den mycket låga marginal kostnaden både ekonomiskt och politiskt för den här typen av lösning (Ja, regeringen funderar på att införa CarbonAte i riksdagsmatsalen) så är David en mycket värdig vinnare av Åforsk entreprenörskapspris. Med Åforsks stöd så är CarbonAte en lösning, och David en entreprenör som kan börja bidra till ett hållbart samhälle redan idag.

Affärsutvecklare: Wei Jan Wang, Chalmers Ventures (inkubator)

Affärsidé:

Mat står för ca 20% av utsläppen av växthusgaser. Små förändringar i vår kost kan minska matens utsläpp med 50%. Baserat på vår forskning har vi utvecklat CarbonAte, ett menyplaneringsverktyg för restauranger. CarbonAte klimatberäknar automatiskt alla recept och genererar menyer med tydlig klimatmärkning för varje rätt. Kockarna får återkoppling på klimatpåverkan för varje ingrediens och lär sig snabbt att laga mer klimatsmart mat. Restauranggäster ser vilka rätter som är klimatsmarta val.

Italo Sanhueza, Bizmaker, Mittuniversitetetet

Affärsutvecklarens motivering:

Organofuel Sweden har en av de mest innovativa och skalbara idéer som vi fått in till vår inkubator på lång tid. Teamet är starkt och Italo Sanhueza är en mycket driven person med höga ambitioner. Han är ödmjuk och lyhörd och en "mönster entrepenör" att få coacha framåt. Bizmaker tror väldigt mycket på Organofuel och att Italo är personen som skall driva skutan framåt borgar för en framgångsresa. Som rådgivare till Italo och Organofuel kan jag varmt rekommendera dessa till Stipendiet.

Affärsutvecklare: Jonny Nissilä, Bizmaker (inkubator)

Affärsidé:

Organofuel Sweden has developed a green technology platform that allows the valorization of sustainable biomass to biofuel, biochemicals and biomaterials. Our eco-friendly process is mild and flexible, thereby enabling the end-user to decide which product they desire without harming the environment.

Åsa Marten, Dalarna Science Park, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Affärsutvecklarens motivering:

Egenskaperna hos Tebritos produkt i termer av proteinhalt, smak och hållbarhet är mycket lovande. Produkten svarar väl mot de globala samhällsutmaningarna inom hållbar livsmedelsförsörjning och mot Sveriges mål att öka graden av självförsörjning av livsmedelsproduktion. Miljöbelastningen är mycket låg. Marknaden är i hög grad internationell. Övriga applikationsområden är kosttillskott för idrottare, näringspreparat för åldringsvården eller svältdrabbade områden, samt tillsatser i djurfoder.

Affärsutvecklare: Jörgen Steen, Dalarna Science Park

Affärsidé:

Vår idé är att överkomma det psykologiska motståndet mot att äta insekter i vår del av världen, genom att raffinera mjölmasken till proteinpulver. Detta skall ingå i livsmedel som en neutral proteiningrediens istället för att hela eller delar av insekter används. Eftersom odling av mjölmask idag är arbetsintensiv, är ambitionen även att ta fram en automatiserad anläggning för produktion av mjölmask för att säkerställa tillgång, kvalitet och pris.

Annika Dopping, Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna

Affärsutvecklarens motivering:

Annika är ambassadör för en hel arbetsgrupp som jag ser är en ypperlig kandidat för detta stipendium. Arbetsgruppen har ett koncept som för jordbruket på ett exceptionellt sätt kan bidra stort till uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen. Jordbruket har en stor påverkan på klimatförändringarna men mycket lite har hittills gjorts.

Annika har genom detta arbete börjat driva alla innovatörers talan. Sveriges innovatörer kämpar idag med regelverk och omständig administration som gör att endast en bråkdel av alla idéer som finns kommersialiseras. Sveriges framtid ska enligt våra politiker och nationella strategier byggas på våra egna innovationer, att välja Annika och denna arbetsgrupp till detta stipendium skulle bidra oerhört till detta arbete.

Affärsutvecklare: Sara Skärhem, Dalarna Science Park

Affärsidé:

Med hjälp av den digitala tekniken lösa utmaningarna som jordbruket står inför.
Automatisering av jordbruket genom autonoma maskiner som med hög precision som positionerar i exakt samma spår som de tidigare planterat grödorna i.
Genom att höja precisionen i jordbearbetningen kan man reducera användandet av pesticider.
Genom att höja precisionen i näringstillförseln minska kväveläckaget till vattendrag.
Genom att med adaptiva styrprocesser förbättra närings- och energicykler.

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera