Skip to main content

Hur kan vi engagera mer privat riskkapital för fler jobb i Sverige?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 09:44 CET

Inbjudan till VC-forum 4 februari på Akvariet i Malmö 

Utmaningar och möjligheter för tidigt riskkapital – med föredragshållare från lyckade exempel i Portugal, Holland och England.

Hur kan vi få det privata kapitalet att i större utsträckning investera i tidiga tillväxtföretag? Stor risk och varierande lönsamhet för tidigt riskkapital gör att investerarna lämnar tidiga skeden och svenska potentiella tillväxtföretag inte får nödvändig och behövlig finansiering. Forskning visar att unga innovativa tillväxtföretag är centrala för ett lands jobbskapande. Den stora utmaningen i dagsläget är att ekvationen avseende risk kontra möjligheter är ogynnsam för tidigt privat riskkapital. Det finns en stor potential att ge privata investerare bättre förutsättningar för att öka attraktiviteten i tidiga skeden.

SISP (Swedish Incubators and Science Parks) är medarrangör till CONNECTs viktiga konferens om förutsättningar och möjligheter för tidigt riskkapital. Konferensen riktar sig till politiker och beslutsfattare såväl som investerare och innovationssystemets aktörer och har ett 100-tal deltagare.

- Sverige är ett bra land att utveckla tillväxtföretag i, men det finns stor potential att stimulera mer riskkapitalinvesteringar. Vi välkomnar det nu ökade politiska fokuset på detta område och vill med denna konferens lyfta fram goda internationella exempel kopplat till våra svenska förutsättningar, säger Magnus Lundin Vd för SISP.

- Det är numera bevisat att det inte är antalet nystartade företag som avgör ett lands ekonomiska utveckling utan andelen tillväxtföretag, ”high-growth-firms (HGFs). En brittisk studie visade t ex att 6 % av de nystartade bolagen mellan 2002-2008 stod för 54 % av de nyskapade jobben. Den här typen av företag kräver typiskt extern riskkapitalfinansiering för att nyttja sin tillväxtpotential, säger Eva Ohlstenius Vd för Connect Skåne.

VC-forumet avslutas med en paneldebatt - med Olof Lavesson (m), Andreas Schönström (s), Mats Persson (fp) och Lennart Ohlsson, Stockholms Affärsänglar samt Thomas Bengtsson, Näringsdepartementet.

Läs mer om programmet på www.connectskane.se


Pressfrågor och kontakt

Eva Ohlstenius, Vd Connect                                                       

Telefon: 046-222 12 09                                                                             

Mobil: 0733-52 54 52

Magnus Lundin, Vd SISP                                                       

Mobil: 0709-70 38 07                                                                             

Jeanette Andersson, projektledare Connect                                            

Mobil: 0733-18 19 82 

Anna Alicedotter, kommunikatör SISP                                          

Mobil: 0723-00 52 00 

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 72 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy