Skip to main content

Inkubatorer och science parks bland nyckelfaktorerna för Sveriges framtida innovationskraft

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 13:42 CET

Inkubatorer och science parks är nyckelfaktorer för Sveriges framtida innovationskraft. Det konstaterades under IVAs slutseminarium för den omfattande processen Innovationskraft Sverige som offentliggjordes förra veckan. De svenska inkubatorernas förmåga att stimulera snabbväxande företag bedöms som avgörande och science parks blir allt viktigare för regional utveckling. 

Näringsminister Annie Lööf deltog på slutseminariet och fick då motta rapporten av Rune Andersson, ordförande för Innovationskraft Sverige. Näringsministern talade därefter om regeringens innovationspolitik och lyfte vid flera tillfällen fram betydelsen av mötesplatser för samarbete mellan näringsliv och högskola. Hon uppmärksammade även den extra satsningen på Sveriges inkubatorer som viktig.

– Målet är ett innovationsklimat i världsklass 2020 och en del i det är starka regionala innovationsmiljöer som exempelvis science parks med samverkan mellan akademi och näringsliv. Detta bidrar till innovationsförmåga och konkurrenskraft hos små och medelstora företag runt om i landet, som tillsammans med Sveriges globala företag stärker vår internationella attraktionskraft för investeringar, arbetskraft och utveckling, kommenterade näringsminister Annie Lööf.  

Lokala tillväxten nyckeln för att lyckas nationellt

Under drygt ett år har IVAs projekt Innovationskraft Sverige bidragit till regional kraftsamling kring innovation runt om i landet. Processen har engagerat näringsliv, offentlig sektor och akademi både nationellt och regionalt runt om i landet. En del av projektet var att utveckla förslag som innebär generella åtgärder och riktade insatser för ökad svensk innovationskraft. Målet är att bidra till att innovationsstrategierna på nationell och regional nivå blir verklighet.

– Den lokala tillväxten är inte bara betydelsefull, den är själva nyckeln till att lyckas med målen för innovationsbefrämjande arbete i landet. Få innovationer kommer ju fram på Stureplan i Stockholm, dessa sker ute i landet bland riktiga entreprenörer av kött och blod. Här är de regionala aktörerna i form av landshövdingar, regionförbund, skolor, universitet, science parks, inkubatorer med flera helt avgörande för att skapa innovativa miljöer med nya och existerande företag som växer. Våra svenska regioner är tämligen olika och måste kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Efter IVA-projektet Innovationskraft Sverige kan jag skriva under på att våra regioner har en enorm potential. Vi har ingen brist på talang ute i vårt land, säger Björn O. Nilsson, Vd IVA. 

Fler tillväxtföretag och nya arbetstillfällen

När slutrapporten presenterades lyftes Sveriges inkubatorer och science parks fram som två av tio nyckelfaktorer för framtidens innovationssverige. I rapporten finns flera framgångsexempel där inkubatorer och science parks innovationsarbete engagerat såväl unga startups som utveckling av befintligt näringsliv, vilket lett till fler tillväxtföretag och nya arbetstillfällen. Projektledare Johan Carlstedt summerar en flerårig process:

– Det har varit stimulerande att ta del av det stora regionala intresse och den drivkraft som finns kring innovationsfrågor, samverkan och företagande. Det har blivit tydligt för oss att regionala kunskapsmiljöer är och blir allt viktigare. Bland annat pekade diskussionerna i projektets regionala möten tydligt på att dessa frågeställningar associeras till kunskapsmiljöerna kring inkubatorer och science parks, säger Johan Carlstedt, huvudprojektledare Innovationskraft Sverige, IVA.  

Stort engagemang från näringslivet

Innovationskraft Sverige har genomförts genom nationella dialogmöten respektive nationella utvecklingsinsatser. En förutsättning för att denna process kunde omfatta dessa frågor på ett så konstruktivt sätt var det breda deltagandet – offentlig sektor, akademi och institut och inte minst näringslivet har deltagit genom hela projektet. En av de deltagande organisationerna är Teknikföretagen.

– Det har varit väldigt inspirerande att medverka i dialogen med universitet och högskola, företag och regionala aktörer på ett 15-tal orter. Otroligt mycket spännande händer i högskolor och universitets samverkan med företag, institut med flera aktörer. Inte minst de miljöer som finns runt högskolor och universitet i inkubatorer och science parks ger en god grogrund för nya ideer, nätverk, företag och arbetstillfällen. Utmaningen nu är att omsätta de åtgärdsförslag som lyfts fram i workshops och dialoger i handling för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag, kommenterar Lena Heldén, Forskning & innovation, Teknikföretagen. 

Stor potential i ytterligare satsningar på regionala innovationsmiljöer

Svenska inkubatorer och science parks utgör närmare 70 regionala innovationsmiljöer. Sammanlagt har dessa 5000 företag och fler än 70 000 sysselsatta. Magnus Lundin, Vd för den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks ser stor potential i dessa miljöer.

– Vi är många engagerade inom Sveriges regionala innovationsmiljöer och affärsutvecklingsprocesser som gläder oss över det engagemang som Innovationskraft Sverige genererat och all den erfarenhet och kunskap som nu synliggjorts. Nu ser vi inom SISP fram emot en aktiv och konstruktiv dialog med nationella intressen där vi kan fortsätta utvecklingen av nationella insatser. Potentialen är stor att i högre grad utnyttja de strukturer och processer som regionalt ledarskap utvecklat och idag prioriterar, säger Magnus Lundin, Vd SISP. 

Kontakt SISP:

Magnus Lundin, Vd, 070-970 38 07, magnus.lundin@sisp.se

Kontakt Annie Lööf >>

Kontakt Innovationskraft Sverige >>

Kontakt Teknikföretagen:

Lena Heldén, Forskning & innovation, 08-782 08 31, lena.helden@teknikforetagen.se

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy