Skip to main content

LEADs Vd Christian Berger ny ordförande för SISP

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:00 CEST

Christian Berger, Vd för företagsinkubatorn LEAD, valdes till ny ordförande för den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) under årsstämman i Lund den 22 maj. Samtidigt avtackades avgående styrelseordförande Hans Möller, Vd för Ideon.  

Christian Berger har lång och gedigen erfarenhet och kunskap om svenska inkubatorer och science parks. Han har bland annat varit inkubatorsansvarig för Science Park Jönköping, samt inkubatorsansvarig för Norrköping Science Park. Vid fusionen av de två inkubatorsverksamheterna i Norrköping och Linköping 2007 klev Christian in som Vd för den gemensamma satsningen. Idag anses LEAD vara en av Sveriges främsta företagsinkubatorer.

- Det finns ett antal viktiga aspekter att ta hänsyn till när vi gjorde valet av styrelseordförande, säger Henrik Jansson, Vd för inkubatorn i Borås och del av valberedningen. Det är viktigt att personen har en kunskap och ett intresse att det finns en branschorganisation. Christian är en person vi har förtroende för och han har genom sitt arbete med LEAD visat goda resultat. Han har även lång erfarenhet av branschen och har rätt engagemang och en förståelse för branschens utveckling framåt.

Styrelsen i SISP väljs årligen av medlemmarna och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Alla medlemmar i styrelsen är verksamma i en inkubator- eller science park-organisation. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, samt att göra omvärlden uppmärksam på de möjligheter som skapas i medlemmarnas innovationsmiljöer och genom deras näringslivsfrämjande utvecklingsprocesser.

- Det känns helt rätt att lämna över ordförandeklubban till Christian, säger Hans Möller, Vd för Ideon. SISP har utvecklats mycket de senaste åren under Magnus Lundins ledning, men som Ingvar Kamprad brukar säga – Det mesta är fortfarande ogjort. Underbara framtid!

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling, internationalisering och globala konkurrenskraft. Det är i dessa innovationsmiljöer som många av landets mest lovande tillväxtföretag utvecklas – företag som skapar nya jobb, samt export- och investeringsmöjligheter.

- Det är med glädje och förväntan jag tar mig an den här uppgiften, säger Christian Berger. Vår bransch står inför en mycket spännande period där våra respektive roller blir allt viktigare för såväl regioners som nationens utveckling och konkurrenskraft. Som ordförande ser jag fram emot att tillsammans med styrelsen, organisationen och medlemmarna jobba hårt för att synliggöra effekterna och skapa nytta för medlemmarna och våra intressenter.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Christian i våra respektive roller åt SISP. Vi har tidigare jobbat ihop i arbetet med uppbyggnaden av Science Park Jönköping, samt i regionalt innovationssamarbete i Mälarregionen och Östergötland, säger Magnus Lundin, Vd för SISP.

Förutom ny ordförande valdes fler nya styrelseledamöter på årsstämman i Lund den 22 maj. Se förteckning över den nuvarande styrelsen nedan.


SISPs nuvarande styrelse, vald på årsstämman den 22 maj 2013 i Lund

Ordförande

Christian Berger, Lead

Kassör och ledamot

Folke Meijer, Karolinska Institutet Holding 

Ledamot

Klementina Österberg, GU Holding

Ledamot

Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation

Ledamot

Per Bengtsson, Uppsala Innovation Centre

Ledamot

Louise Östlund, Kalmar Science Park

Ledamot

Britt Lööv, Stiftelsen Inova i Wermland

Ledamot

Ulf Borbos, Movexum

Suppleant

Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova Science Park

Suppleant

Peter Zienau, Innovatum


Kontakt

Magnus Lundin, Vd SISP

0709-70 38 07

Christian Berger, Vd LEAD, ordf. SISP

0708-77 04 09

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy