Skip to main content

SISP i Almedalen - det här hände under fredagen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 21:59 CEST

Almedalsveckan 2013 börjar nu gå mot sitt slut. Under fredagen hölls flera seminarier om entreprenörskap och kompetensförsörjning. Ett av dessa, kanske Almedalens mest välbesökta, tog utgångpunkt i "innanförskap".  

Fredagen var Folkpartiets och Jan Björklunds dag. Inte oväntat ägnades en hel del tid åt hjärtefrågan skolan, bland annat ska regeringen satsa på högre lärarlöner som ett led att höja yrkets status, även ett förslag på ny lärlingsmodell lades fram. Han talade även om arbetskraftinvandring vilket han anklagade LO och Stefan Löfven att sätta käppar i hjulet för. Även EU, som beskrevs som ett fredsprojekt, ägnades tid. 

Bland torsdagens arrangemang fanns seminariet Morgondagens entreprenörskap – hur kan Sverige bli bäst i världen på ungt entreprenörskap?. Seminariet arrangerades av JCI Sweden och handlade om hur framtidens entreprenörskap och entreprenörer kommer se ut, till exempel vilka värden som kommer att vara viktiga för nästa generations entreprenörer och hur vi kan få fler unga att vilja starta företag. Medverkade gjorde bland andra Amir Sajaid, Vd för HjärnaHjärtaCash och entreprenören Maria Berghäll från bland annat FutureCreatives, Kamazoo AB och ProjectTree AB. 

Almega arrangerade seminariet Vad kostar missmatchningen? Är åtgärderna mot den kostnadseffektiva?. Medverkade gjorde bland andra Lars Kry, Vd för Proffice, Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot i finansutskottet (S) och Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega. Flertalet företagare vittnar om svårigheten med att rekrytera rätt kompetens, samtidigt som arbetslösheten växer. Det ekonomiska såväl som det sociala priset för denna ”mismatch” är högt för samhälle, företag och individ. Under seminariet diskuterades åtgärder och priset för dessa. 

Almega arrangerade även debatten Snäll rebell om välfärdens entreprenörer och innovationer. Med utgångspunkt i Håkan Erikssons bok Snäll Rebell diskuterades de entreprenörer som verkar inom vård, skola och omsorg och om de skapar mervärde för människor. Eriksson, näringspolitisk expert på Almega, har intervjuat 32 företagare inom den privata välfärden och jämfört svaren i Schumpeters teori om hur entreprenörer utvecklar verksamheter. Deltog gjorde även bland andra Paulina Neuding, chefredaktör på Magasinet Neo. 

StratEthics Culture of Life arrangerade seminariet Entreprenörskap, intraprenörskap och företagande med ett högre syfte för en hållbar utveckling. Under seminariet avhandlades myter och föreställningar kring den framgångsrika entreprenören och denna bild ställdes mot aspekter som hållbar utveckling och den mänskliga aspekten. 

Under fredagen arrangerades också ett av Almedalens kanske mest välbesökta seminarium, bortsett från partiledartalen. Ett hundratals personer samlades nämligen för att lyssna till bland andra näringsminister Annie Lööf (C), Mikael Damberg (S), Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv och superentreprenören Petter Stordalen, koncernchef Choise Hotels, som diskuterade vad som skapar innanförskap. Seminariet lyfte bland annat frågan om vad som krävs för att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Såväl behovet av en arbetsmarknadsanpassad skola och utbildning, liksom vikten av ett ännu mer innovationsdrivet näringsliv, lyftes fram som betydande faktorer. 

Almedalsveckan 2013 börjar nu gå mot sitt slut, men ännu återstår två dagar av seminarier och partiledartal. Centerledaren tillika näringsminister Annie Lööf talar under lördagen och på söndag är det dags för Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

www.sisp.se/almedalen

@SISP

#sispialmedalen  

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. 

SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

www.sisp.se

@SISP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy