Skip to main content

SISP i Almedalen - det här hände under onsdagen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:26 CEST

Även onsdagen bjöd på spännande och relevanta föreläsningar, debatter, workshops och seminarier om bland annat triple helix-samverkan och systematisk hantering av innovation och företagande. Det var även dags för den tredje, och sista, livesända paneldiskussionen i SISP-TV, där bland andra ALMI, VINNOVA och Svenskt Näringsliv deltog. 

På onsdagen var det dags för Moderaterna och statsminister Fredrik Reinfeldt att ta plats i talarstolen. Reinfeldt talade bland annat om ungdomsarbetslösheten som av Moderaterna ska lösas genom sänkt a-kassa och arbetsgivaravgifter. Reinfeldt gjorde även en tydlig, och bejublad, markering mot Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet. 

Under onsdagen hölls den tredje sändningen av SISP-Tv, där SISP diskuterade tillväxt och jobbskapande genom innovationsdriven näringslivsutveckling med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. I onsdagens panel deltog: Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVAGöran Lundwall Vd och koncernchef ALMIJessica Polfjärd Riksdagsledamot (M)Patrik Björck Riksdagsledamot (S)Cecilia Driving Vd RISEHans Enocson Nordenchef General Electrics samt Tobias Krantz Chef Utbildning, Forskning & Innovation Svenskt Näringsliv. SISPs Vd Magnus Lundin (tv) modererade diskussionen.  

Se och hör panelen diskutera vad näringslivet önskar av innovationsstödsystemet, hur politiken ska ta tillvara på potentialen i forskning och innovationsdriven näringslivsutveckling, samt situationen vad gäller finansiering för bolag i tidiga skeden. Klicka här för att se sändingen >> 

Under onsdagen deltog SISP även i seminariet Vad krävs för att små företag ska växa sig stora? arrangerat av Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).  SISPs Vd Magnus Lundin och Klarnas vVd Niklas Adalberth deltog, bland flera, i en paneldebatt. SISPs Vd Magnus Lundin lyfte upp behovet av offentlig riskvillig finansiering i tidiga skeden till startups, inte minst för att de ska ha råd att attrahera rätt kompetens. Även Klarnas vVd lyfte kompetensfrågan och kopplade denna till grundskolan och ifrågasatte att syslöjd och träslöjd fortfarande ingår i grundutbildningen, vilket däremot inte programmering gör.  

Bland onsdagens arrangemang fanns också OECDs seminarium Structural Decisions today to be a winner tomorrow i samverkan med Almega. Under seminariet konstaterades att det är kunskapsintensiva tjänsteföretag som står för det främsta jobbskapandet i Sverige såväl som i resten av västvärlden. Det diskuterades även om Sverige på strukturell nivå är rustat att främja den här typen av företag. Medverkade gjorde bland andra Dirk Pilat från OECD, Nicklas Lundblad, Google Inc. och Anna Kinberg Batra gruppledare i riksdagen (M). 

Medicon Village i samarbete med Region Skåne och Lunds Universitet arrangerade seminariet Triple helix-konstruktioner – Lönar det sig att samarbeta för tillväxt?. Under tre intensiva timmar diskuterades triple helix-samverkans möjligheter och utmaningar samt science parken som neutral projektarena och mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet. Medverkade gjorde bland andra Mats Leifland, Vd för Medicon Village AB och Malin Eggertz Forsmark, Vd för World Village of Women Sports. Medverkade gjorde även Helena Ekdahl, Vd för Labjoy. Helena startade Labjoy med kompetensen hon tog med sig efter Astra Zenecas nedläggning i Lund, kompetens som hon utvecklade till ett tillväxtbolag med stimulans och affärsuvtecklingsstöd från Medicon Village.  

Automation Region arrangerade i samarbete med Munktell Science Park och Hyper Island Kreativ workshop- Innovationer för produktion av energi?. Under kreativ processledning av Hyper Island fick deltagarna chans att tillsammans försöka finna energismarta lösningar i brett spann. 

IVA höll ett av sina fyra seminarier under eftermiddagen; Det innovativa Sverige – Behovet av regional/nationell samverkan. Temat för dagen var hur den nationella innovationsstrategiska kartan ser ut och hur synkroniserade den nationella och regionala innovationspolitiken verkligen är. Medverkade gjorde bland andra Johan Carlstedt, projektledare på IVA och Betty Malmberg, riksdagsledamot (M). 

I seminariet Kunskapsbaserat innovationssamarbete – gemensamt värdeskapande i praktiken, arrangerat av Innovationskontor Syd, samlades fem sydliga lärosäten för att tala om sitt samarbete och sina nyframtagna innovationsmodeller för samverkan. Diskussionen handlade bland annat om kunskapsöverföring mellan triple helix-aktörer och hur nyttiggörandet av forskningsresultat ska gå till i praktiken. Medverkade gjorde bland andra Charlotte Lorentz Hjort, Vd Krinova Science Park. 

Torsdagen den 4 juli arrangerar East Sweden, Norrköping Science Park, Mjärdevi Science Park och SISP ett frukostseminarium på temat Öppen Innovation – en ny värld?, där det kommer diskuteras vad öppen innovation innebär i praktiken och vem som gagnas av att använda detta förhållningssätt. Läs mer här >> 

SISP deltar även på NyföretagarCentrum Sveriges seminarium Så får Sverige ökat entreprenörskap! Aktörerna ger svaret. Läs mer här >> 

www.sisp.se/almedalen

@SISP

#sispialmedalen

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. 

SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

www.sisp.se

@SISP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.