Skip to main content

SISP i Almedalen - det här hände under tisdagen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:00 CEST

Almedalsveckan 2013 var under tisdagen, om möjligt, ännu mer intensiv än inledningsvis. Dagen bjöd på många intressanta och relevanta seminarier om innovation och tillväxt, flera inriktade på frågor om hållbarhet. Under tisdagen sändes även den andra paneldiskussionen i SISP-Tv, där bland andra IVA, Företagarna och SVCA deltog.  

Tisdagen var Miljöpartiets dag och språkröret Gustav Fridolins tur att äntra talarstolen. Fridolin talade bland annat om personlig integritet och krävde att FRA-lagen rivs upp. Stor vikt lades även vid klimatpolitiken och behovet av att såsom England, skapa ett svenskt klimatpolitiskt ramverk. Fridolin flirtade även med landets småföretagare och lovade mindre regelkrångel och slopat sjuklöneansvar. 

Under tisdagen hölls den andra av tre SISP-Tvsändningar, där SISP diskuterar tillväxt och jobbskapande genom innovationsdriven näringslivsutveckling med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. I tisdagens panel deltog: 

Bodil Rosvall Jönsson Näringslivschef Region Skåne, Isabella de Feudis Vd SVCA, Betty Malmberg Riksdagsledamot (M), Elisabeth Thand Ringquist Vd Företagarna, Gabriel Urwitz Vd Segulah, Björn O Nilsson Vd IVA samt Jennie Nilsson Riksdagsledamot (S). SISPs Vd Magnus Lundin (tv) modererade diskussionen.  

Se och hör panelen diskutera vad näringslivet önskar av innovationsstödsystemet, hur politiken ska ta tillvara på potentialen i innovationsdriven näringslivsutveckling, samt situationen vad gäller finansiering för bolag i tidiga skeden. 

Klicka här för att komma till sändningen  >>

Under tisdagen deltog SISP även i seminariet Hur utvecklar vi framtidens boende? Social hållbarhet i en kommersiell verklighet arrangerat av Johanneberg Science Park och Business Region Göteborg AB i samarbete med Västsvenska Arenan. Frågor som avhandlades var utvecklandet av verktyg för socialt hållbara boendemiljöer, hur ny kunskap inom ämnet kan spridas, vilka exportmöjligheter som finns, samt vilken betydelse utvecklings- och samarbetsplattformar såsom science parks har för möjliggörandet av tvärvetenskapliga samarbeten inom social hållbarhet. I panelen deltog bland andra Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, Anna Graaf hållbarhetschef på White arkitekter, samt SISPs Vd Magnus Lundin. Magnus lyfte bland annat fram att paketering av systemlösningar skapar nya exportmöjligheter för socialt hållbara boendemiljöer.   

Under tisdagen deltog SISP även i seminariet Hur utvecklar vi framtidens boende? Social hållbarhet i en kommersiell verklighet arrangerat av Johanneberg Science Park och Business Region Göteborg AB i samarbete med Västsvenska Arenan. Frågor som avhandlades var utvecklandet av verktyg för socialt hållbara boendemiljöer, hur ny kunskap inom ämnet kan spridas, vilka exportmöjligheter som finns, samt vilken betydelse utvecklings- och samarbetsplattformar såsom science parks har för möjliggörandet av tvärvetenskapliga samarbeten inom social hållbarhet. I panelen deltog bland andra Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, Anna Graaf hållbarhetschef på White arkitekter, samt SISPs Vd Magnus Lundin. Magnus lyfte bland annat fram att paketering av systemlösningar skapar nya exportmöjligheter för socialt hållbara boendemiljöer.   

Bland tisdagens arrangemang fanns också ALMIs debatt Sveriges tillväxtföretag – var finns de? där bland andra Jon Åsberg, chefredaktör för Affärsvärlden, medverkade. Debatten tog avstamp i Affärsvärldens och Ny Tekniks årliga 33-lista, där över 300 företag granskades och  frågan för dagen var om vi behöver vara oroliga för Sveriges framväxt av nya innovativa tillväxtbolag – eller om framtiden är säkrad. 

Utmaningarna med att fånga upp effekter och utvärdera regionala utvecklingsprojekt avhandlades under seminariet Överraskande effekter i regional tillväxt, arrangerat av HELIX VINN Excellence Centre Linköpings Universitet. Seminariet tog avstamp i den nyligen publicerade forskningsantologin Att fånga effekter (Studentlitteratur). 

Företagarna arrangerade seminariet Small business - Big growth som lyfte fram småföretagens, inte minst de unga innovativa bolagens, betydelse för tillväxt och jobbskapande. Även betydelsen av platsens attraktionskraft och den entreprenöriella infrastrukturen berördes. Deltog gjorde bland andra Mikael Damberg (S).  

Onsdagen den 3 juli håller SISP den tredje paneldiskussionen i SISP-Tv. I onsdagens panel medverkar: 

Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVA, Göran Lundwall Vd och koncernchef ALMI, Jessica Polfjärd Riksdagsledamot (M), Mikael Damberg Riksdagsledamot (S), Cecilia Driving Vd RISE, Hans Enocson Nordenchef General Electrics samt Tobias Krantz Chef Utbildning, Forskning & Innovation Svenskt Näringsliv.  

SISP deltar även i Svenska Riskkapitalföreningens (SVCAs) seminarium Vad krävs för att små företag ska växa sig stora?

www.sisp.se/almedalen

@SISP

#sispialmedalen

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. 

SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

www.sisp.se

@SISP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy