Skip to main content

SiSP topprekryterar ny ledare

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 20:49 CEST

Magnus Lundin, VD i Västerås Science Park har rekryterats till VD-posten på SiSP, den nationella branschorganisation för sveriges inkubatorer och science parks. Sveriges science parks (teknikparker) och inkubatorer har en central roll i innovationssystem och är viktiga för näringslivsutvecklingen i hela landet. SiSP drivs av sina medlemmar, för sina medlemmar och skall verka för att förutsättningar för inkubatorerna och parkerna utvecklas väl. SiSP representerar 56 science parks och inkubatorer med 4800 företag som tillsammans sysselsätter över 70 000 personer. Majoriteten av medlemsföretagen är teknikintensiva kunskapsföretag, orienterade mot tillväxt och internationalisering.

- När jag fick förfrågan från SiSP så kände jag att det finns mycket att göra på nationell nivå för sveriges inkubatorer och science parks, betydelsen av en science park är oerhört viktig och bidrar genom tillväxt skapandet av nya arbetstillfällen till Sveriges konkurrenskraft. Det är nödvändigt att söka stöd och acceptans för den här delen av sveriges innovationssystem hos myndigheter, organisationer, riksdag och regering. Detta kommer att bli en av mina huvudsakliga uppgifter på SiSP säger Magnus Lundin.

- Med Magnus Lundin får nu branschorganisationen en erfaren företrädare som har förmågan att verka som talesman för branschen i nationella och internationella sammanhang säger Hans Möller,  styrelseordförande i SiSP.

Magnus Lundin tillträder som VD för SiSP den 1:a oktober.

För mer information kontakta:

Magnus Lundin, VD SiSP

0709-70 38 07

magnus.lundin@sisp.se

Hans Möller, styrelseordförande SiSP, VD Ideon Science Park, Lund

046-286 86 01

hans.moller@ideon.se

SiSP är en branschorganisation för svenska Inkubatorer och Science Parks med över 90 % av alla svenska parker och Inkubatorer som medlemmar. SiSP arbetar för att utveckla optimala förutsättningar hos medlemmarna för att underlätta och öka start och tillväxt av kunskapsintensiva företag. Tillsammans utvecklar SISP branschen via erfarenhetsutbyte, synliggörande av resultat nationellt och internationellt samt visar effekter av branschens utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy