Skip to main content

Vikten av att stora företag i befintligt näringsliv får kreativ input från små tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 23:45 CEST


Almedalsveckan 2013, tillika det största Almedalsarrangemanget någonsin, är nu i full gång. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) finns på plats tillsammans med ett tjugotal medlemmar. Under måndagens hölls den första av tre paneler där SISP diskuterar tillväxt och jobbskapande med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. 

Almedalsveckan inleddes redan under söndagen, som var Kristdemokraternas dag med tal av Göran Hägglund. Hägglund talade i år för tionde gången och centrala teman var minskade barngrupper i förskolan och Sveriges inflytande i EU och var gränsen för EUs inflytande på enskilda nationella stater bör dras; Hägglund talade bland annat emot en europeisk gemensam finanspolitik. I övrigt föreslogs en litterär ”kanon”, en framtagen litteraturlista för skolan samt ett ytterligare jobbskatteavdrag inom ramarna för höstbudgeten. 

Görans tal och det faktum att Almedalen vuxit med över 20 % sedan 2012 tillhörde de största snackisarna under det inledande dygnet. Närmare 1000 arrangörer finns på plats och tillsammans anordnas över 2000 evenemang, som bevakas av omkring 500 journalister. 

Under måndagen hölls den första av tre paneler där SISP diskuterar tillväxt och jobbskapande genom innovationsdriven näringslivsutveckling, inte minst den roll som inkubatorer och science parks spelar, med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Intresset för att delta i panelerna är stort och först ut var Business Swedens Vd Ulf Berg, riksdagsledamot Mats Pertoft (MP), EU-parlamentariker Kent Johansson (C), riksdagsledamot Kent Persson (V), Tillväxtverkets Gd Gunilla Nordlöf, PRVs Gd Susanne Ås Sivborg samt riksdagsledamot Mats Odell (Kd). 

Diskussionerna kom bland annat att handla om utbredningen och vikten av att stora företag i befintligt näringsliv får kreativ input från små företag, samt att vi behöver bli bättre på att utveckla och finansiera innovationsdrivna företag. 

Dagens panel gav ett initierat och konkret intryck av förutsättningarna för innovationsbaserad näringslivsutveckling. Ledande representanter för partier och myndigheter resonerade förvånansvärt enigt om utmaningar och möjligheter, vilket gör att vi ser mycket positivt på den framtida utvecklingen, säger Magnus Lundin, Vd för SISP.   

Bland måndagens arrangemang fanns också VINNOVAs två seminarium med titlarna Sociala utmaningar + Innovation = Tillväxt? och Utbildning, Forskning och Innovation – Hur kan vi stärka samverkan mellan akademi och näringsliv?. Ett centralt tema i båda seminarierna var triple helix-samverkans möjligheter och utmaningar. 

Seminariet om social innovation dryftade de utmaningar som behövs övervinnas för att driva utvecklingen av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap och hur innovationspolitiken bör anpassas. Medverkade gjorde bland annat Eva Engqvist, ordförande för Mötesplats Social Innovation, Johan Oljeqvist, Vd för Fryshuset, Amir Sajadi, Vd för HjärnaHjärtaCash samt Charlotte Brogren, Gd på VINNOVA. 

Under seminariet om forskning och innovation diskuterades bla hur forskningspolitiken kan skapa förutsättningar för stärkt samverkan och hur svenska lärosäten kan bli internationellt mer attraktiva. Medverkade gjorde bla Tuula Teeri, rektor vid Aalto University. 

Företagarna höll flera välbesökta seminarier om småföretagens villkor och utmaningar, bland annat utifrån rapporten Ett jobb blir till, där det bland annat konstaterades att 4 av 5 arbetstillfällen skapas i småföretag.  

Tisdagen den 2 juli håller SISP den andra panelen på temat jobb och tillväxt. I denna panel medverkar riksdagsledamot Jennie Nilsson (S), IVAs Vd Björn O Nilsson, Segulahs Vd Gabriel Urwitz, Företagarnas Vd Elisabeth Thand Ringquist, riksdagsledamot Betty Malmberg (M), Region Skånes Näringslivschef Bodil Rosvall Jönsson samt SVCAs Vd Isabella de Feudis. 

SISP deltar även i en panel om hur vi utvecklar framtidens boende och dess marknadsmöjligheter. Panelen kommer bland annat att diskutera hur ny kunskap kan komma andra till nytta och vilka exportmöjligheter som finns. Seminariet arrangeras av Business Region Göteborg AB och Johanneberg Science Park i samarbete med den Västsvenska Arenan. Läs mer här >> 

www.sisp.se/almedalen

@SISP

#sispialmedalen


Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. 

SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen.

www.sisp.se

@SISP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy