Skip to main content

Vinnova utökar finansieringen för nationella inkubatorprogrammet – fler inkubatorer får medfinansiering

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2017 11:27 CEST

Swedish Incubators & Science Parks välkomnar att Vinnova i det nationella inkubatorprogrammet beslutat att bevilja fler inkubatorer medfinansiering för utveckling av nya, innovativa tillväxtföretag. 

Inkubatorer är viktiga noder i regionala innovationssystem med främsta syfte att främja utvecklingen av fler innovativa och kunskapsintensiva företag – startups - som stärker Sveriges konkurrens och attraktionskraft.

– Det är mycket positivt och värdefullt att statens innovationsmyndighet Vinnova nu, genom att medfinansiera fler inkubatorer i det nationella inkubatorprogrammet än tidigare, stärker förutsättningarna för etablerade inkubatorer att kontkret bidra till utvecklingen av fler kunskapsintensiva företag. Detta skapar stort värde tillbaks till samhället, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Den utökade satsningen från Vinnova kommer i ett viktigt läge när både storföretag och offentliga organisationer allt mer intresserar sig för värdet i de innovativa lösningar, produkter och tjänster kunskapsintensiva företag som utvecklas med inkubatorer skapar.

Vinnova har mött kompetenta och engagerade inkubatorteam som genomgående bevisat den höga kvalité svenska inkubatorer håller. Vi vill speciellt framhålla den viktiga roll inkubatorerna spelar i den regionala utvecklingen, och den affärs- och kundorienterade verksamhet som numera genomsyrar inkubatorernas stöd till nya och unga företag, säger Cathrine Åsklint programledare inkubatorprogrammet.

Swedish Incubators & Science Parks har därtill observerat att startups och frågor kopplade till digitaliseringen ligger högt upp på agendan under många seminarier och evenemang under den just nu pågående Almedalsveckan.

För mer information eller frågor kontakta:

Magnus Lundin
vd
Swedish Incubators & Science Parks
+46709703807
magnus.lundin@sisp.se

Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
+46736007070
emanuel.alvarez@sisp.se


Inkubatorer som tillkommer i Vinnovas inkubatorprogram

Vinnova har under maj-juni genomfört verksamhetsbedömningar av 12 inkubatorer där Vinnova med hjälp av interna och externa experter gått igenom inkubatorernas resultat, arbetssätt och verksamhetsutveckling.

Vinnova har sedan tidigare beslutat finansiera 12 inkubatorer t o m 2019. Dessa utökas nu med finansiering av följande inkubatorer:

(Flera av inkubatorerna i listan nedan har fått finansiering av Vinnova tidigare, och får alltså nu återigen medfinansiering från Vinnovas inkubatorprogram.)

 • Blekinge Business Incubator AB
 • Föreningen Framtidens Företag
 • Företagsfabriken i Kronoberg
 • GU VENTURES AB
 • INKUBATORN I BORÅS AB
 • Inkubera i Örebro AB
 • Innovatum AB
 • Kalmar Science Park AB
 • Karolinska Institutet Innovations AB
 • SMILE INCUBATOR AB
 • Umeå Biotech Incubator AB
 • Åkroken Science Park AB, BizMaker

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har cirka 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera