Skip to main content

Svenskar har god tilltro till artificiell intelligens

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 13:28 CET

En ny studie från Rocket Fuel visar svenskars attityd till artificiell intelligens. Hela 35 procent av alla tillfrågade är mycket positiva eller främst positiva till artificiell intelligens. De yngre målgrupperna 18-35 är mer positiva än de äldre målgrupperna 36-70. De yngre målgrupperna tror att AI kommer att förändra deras arbeten och har stor tilltro till att artificiell intelligens kan vara en del i att lösa våra globala utmaningar.

Studien visar att 75 procent av alla respondenter är antingen mycket positiva, positiva eller neutrala till artificiell intelligens. Hela 26 procent av alla tillfrågade finner AI främst positiv. Detta kan jämföras med att 1,4 procent tycker att AI är mycket negativ.

Hur artificiell intelligens kommer att förändra vårt arbete

31,3 procent av alla tillfrågade tror inte att artificiell intelligens kommer att påverka deras arbete inom de närmsta fem åren. 11 procent tror att kommer påverka deras arbete till det bättre medan 3 procent känner sig hotade och tror att AI kommer att ta över deras arbete inom de närmsta fem åren.

Bland de yngre målgrupperna tror 27 procent av de tillfrågade i åldrarna 18-22 och 17 procent i åldrarna 23-35 att artificiell intelligens delvis kommer att ta över deras arbetsuppgifter under de kommande fem åren. Detta kan jämföras med 0,9 procent i åldrarna 36 till 55.

Hur ser vi på framtiden

Av alla tillfrågade tror 42 procent att artificiell intelligens kommer att hjälpa oss i vår vardag. 14 procent tror att artificiell intelligens kommer att hjälpa oss att hantera våra globala utmaningar. 8 procent tror att det skapar mer problem än nytta och 5 procent tror att det är ett hot mot mänskligheten.

Optimismen är störst bland de yngre respondenterna där 21 procent av åldersgruppen 21-35 tror att det kommer att vara avgörande när det gäller att lösa våra globala utmaningar. Detta kan jämföras med åldersgruppen 36-55 där endast 10 procent tror att det kan påverka oss att lösa våra globala utmaningar.

– Fler och fler företag kommer använda artificiell intelligens för att få fram affärskritisk information ur mycket stora datamängder. Det vi ser idag är bara en början. Att nästan hälften av de tillfrågade ser att artificiell intelligens kommer hjälpa oss i vår vardag och att det 20 procent mellan 21-35 år ser att artificiell intelligens kan vara en del i att lösa våra globala utmaningar bådar gott för att vi kommer att använda tekniken på rätt sätt framöver, säger Magnus Johansson Nordenchef Rocket Fuel.

10 procent i åldersgruppen 56 till 70 tror att artificiell intelligens skapar mer problem än nytta. I åldersgrupperna 21-35 och 36-55 var motsvarande siffra lägre än 1 procent.

Om undersökningen

Cint har på uppdrag av Rocket Fuel undersökt svenskars inställning till artificiell intelligens och har tittat på vad vi associerar AI till, inom vilka områden vi tror att den används idag och hur det kommer att påverka vårt arbete i framtiden. Undersökningen genomfördes via SnabbaSvar.sepå uppdrag av Rocket Fuel, som tillhandahåller en plattform för digital marknadsföring med hjälp av artificiell intelligens. Frågorna besvarades av 1034 respondenter med 66 procent svarsfrekvens. Respondenterna är representativa för den svenska befolkningen vad avser kön, ålder och region.

Om Rocket Fuel

Den ledande plattformen för programmatiska annonsinköp, Rocket Fuel (NASDAQ: FUEL) tillhandahåller en så kallad Data Management Plattform (DMP) och en Demand Side Platform (DSP) och hantering som tillsammans optimerar annonsers prestanda och genomslag i olika kanaler och enheter. Genom att kombinera Rocket Fuels AI-teknik som utnyttjar de möjligheter som big data ger, kan Rocket Fuels Moment Scoring i realtid beräkna varje annons sannolikhet till genomslag. Moment Scoring är större än direktmarknadsföring genom att realtid beräkna annonsers inflytande baserad på moment eller ögonblick, vilket resulterar i en mycket mer effektiv utnyttjande av marknadsföringsbudgeten. Bland Rocket Fuels kunder finns 96 av de 100 största Ad Age-företagen och tre av fem trading desks. De är partner med några av världens ledande CRM -företag och systemintegratörer. Rocket Fuel har 20 kontor runt om i världen och huvudkontor i Redwood City, Kalifornien.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.