This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

SJ utökar punktlighetsredovisningen

Nu ökar SJ frekvensen och rapporterar punktlighet varje månad i stället för varje kvartal på sj.se. Dessutom redovisas förseningsorsaker och vad SJ gör för att förbättra punktligheten.

- Vi vet att hög punktlighet är en förutsättning för att resenärerna skall vara nöjda med SJ och resa med oss. Det är också en viktig fråga för vårt anseende och förtroende. Det vi lovar våra resenärer ska vi också hålla. När vi nu rapporterar oftare och beskriver vad som påverkar punktligheten och våra förbättringsaktiviteter är förhoppningen att alla våra intressenter kan följa vår resa mot ett punktligare SJ, säger Elisabeth Lindgren, SJs kommunikationsdirektör.

Den nya punktlighetsredovisningen är framtagen i samverkan med Trafikverket och branschföreningen Tågoperatörerna. Den följer en gemensam standard, där vi redovisar förseningar som fjärrtågens ankomsttid +15 minuter och regionaltågen +5 minuter.

Siffrorna redovisas för respektive tågkategori som punktlighet, regularitet, större resenärspåverkande aktiviteter och orsaksfördelning (väder och olyckor, infrastruktur och operatör).

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag.SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Presskontakt