Skip to main content

SJs sommarbokning till och från Danmark öppnad

Nyhet   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

SJs bokning för sommarresor till och från Köpenhamn öppnades igen helgen 21-22 maj efter väntan på besked om vilken trafik SJ får köra. De allra flesta avgångar kommer att gå precis som vanligt.

SJ har tillsammans med Banedanmark utrett vilken kapacitet SJ kan få på Köpenhamns Hovedbanegård under sommaren. Normalt körs SJs Danmarkstrafik med sex avgångar från Stockholm, fem avgångar till Stockholm samt fem avgångar till/från Göteborg.

Till följd av kapacitetsbrist i Köpenhamn kommer Göteborgstågen i år att gå med fyra avgångar i vardera riktningen, medan Stockholmstågen får något färre avgångar i riktning mot Stockholm. För både Göteborgs- och Stockholmstågen kommer färre tåg kommer att stanna på Kastrup. Bokningen för de avgångar som körs öppnades upp under helgen 21-22 maj.

– Det är väldigt glädjande att vi nu fått klarhet om Danmarkstrafiken och att de flesta avgångar går precis som vanligt. Sommartid har vi ca tre gånger fler resenärer än övrig säsong, och nu får alla de som vill resa med oss tydligt besked om hur SJs trafik kommer att köras, säger Maria Rosendahl, affärschef för linjen till Köpenhamn-Stockholm.

SJs tåg kommer även fortsättningsvis att avgå från spår 26 i Köpenhamn, där en väl fungerande rutin för id-kontroller har arbetats fram. SJ delar tillgången till spår 26 med Bornholmstrafiken, vilket har gjort att några avgångar fått mindre justeringar i avgångstid. De kunder som redan bokat dessa biljetter kommer att kontaktas och få mer information.

För mer information, vänligen kontakta SJs pressavdelning på 010-751 51 84 eller press@sj.se