Skip to main content

Tågstopp Strängnäs–Eskilstuna–Arboga och Eskilstuna–Kolbäck 12–13 november

Nyhet   •   Nov 10, 2011 09:41 CET

Trafikverket genomför ett antal banarbeten runt Eskilstuna – i Kjula och Rekarne – vilket innebär att ALL TÅGTRAFIK STOPPAS och ersätts med buss under helgen 12–13 november (lördag och söndag) på flera sträckor. För att förbättra infrastrukturen och därmed underlätta för tågen att kunna köra i tid byter Trafikverket nu ut några gamla ställverk, vilket medför att tågtrafiken stoppas under tiden i helgen.

Sträckor där tågen ersätts med buss:

  • Strängnäs–Eskilstuna–Arboga på Svealandsbanan
  • Eskilstuna–Kolbäck på linjen Linköping–Eskilstuna–Västerås–Sala (så kallade UVEN)

Tågen ERSÄTTS MED BUSS på de sträckorna som de ställs in.

Förlängda restider och tidigarelagda avgångstider

För UVEN (Sala-Västerås-Kolbäck-Eskilstuna-Norrköping) gäller följande:

Regionaltågen ersätts med buss på sträckan Eskilstuna–Kolbäck och bussarna ansluter till/från tågen söderifrån i Eskilstuna och norrifrån i Kolbäck. Bussersättningen gör att restiden förlängs med cirka en timme för dem som kommer söderifrån, från Eskilstuna och ska vidare norrut från Kolbäck mot Västerås/Sala respektive de som ansluter norrifrån i Kolbäck och ska vidare söderut från Eskilstuna mot Flen/Norrköping/Linköping.

För Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Arboga) gäller följande:

  • De flesta tågen går sträckan Stockholm–Södertälje–Strängnäs. Bussar ersätter tågen på sträckan Strängnäs–Eskilstuna–Arboga.
  • I riktning MOT STOCKHOLM avgår bussarna i vissa fall tidigare från Arboga, från mellanliggande stationer och från Eskilstuna för att hinna med tågen i Strängnäs.
  • I riktning MOT ARBOGA (Örebro) avgår bussarna från Eskilstuna via Kungsör tidigare än ordinarie avgångstid för tåget för att hinna med anslutande tåg i Arboga mot Örebro och Göteborg. Bussarna som ansluter vid tågen i Strängnäs kör i senare tider jämfört med tågens avgångstider och fortsätter från Arboga till Örebro C för avstigande resenärer.

För de aktuella restiderna under lördagen och söndagen hänvisar vi till de tabeller som kan laddas ned eller bokningssytemet på hemsidan.

 

För mer information kontakta SJ Pressavdelning 010-751 51 84