This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Trafikläget i Hallsberg

Ett godståg spårade i natt ur i Hallsberg och håller just nu på att bärgas. Trafikverket stoppade därför all tågtrafik genom Hallsberg under ett antal timmar. Just nu är all trafik, förutom på sträckan Örebro-Laxå, åter igång. Örebro-Laxå ersätts fortfarande med buss.

Bärgningen tar lång tid och det är i nuläget oklart när Trafikverket kan öppna samtliga spår. För mer information, se www.trafikverket.se.

Godstågets urspårning påverkade alla SJs tåg som passerar genom Hallsberg och framför allt påverkades trafiken på sträckan Stockholm  - Göteborg.  Där kördes ersättningsbussar  på sträckan Katrineholm – Laxå respektive Örebro – Laxå. Detta medförde dessvärre förseningar för resenärerna. Nu är trafiken igång igen, förutom sträckan Örebro-Laxå som fortfarande ersätts med buss till dess att samtliga spår öppnats.

www.sj.se  uppdateras  kontinuerligt den senaste trafikinformationen till SJs resenärer.

Extra personal finns också i SJs resebutiker för att hjälpa resenärerna.

SJ Pressavdelning

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 291 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt